Till innehåll på sidan

Administrera dina studier

Som student är du själv ansvarig för att administrera dina studier, exempelvis anmäla dig till kurs och program, kursregistrera dig eller anmäla dig till tentamen. Nästan all administration gör du genom Ladok för studenter. Vissa ärenden, exempelvis tillgodoräknande och omregistrering, behöver du skicka in till KTH för handläggning.

Här har vi samlat de viktigaste sätten du kan administrera dina studier på under din utbildning. Navigera mellan rubriker genom nedan länkar.

Navigera på sidan

Anmäl dig till kurs eller program

Som programstudent på KTH ska du anmäla dig till de kurser inom ditt program som du ska följa under nästkommande termin.

Anmälan till kurs inom program

I årskurs 3 ska du som läser ett civilingenjörsprogram på KTH välja och anmäla dig till ett masterprogram inom ditt civilingenjörsprogram.

Anmälan till masterprogram

Ansök om tillgodoräknande

Om du anser att du genom tidigare studier vid svensk högskola eller utländskt lärosäte eller genom yrkesverksamhet har meriter som motsvarar innehållet i din nuvarande utbildning kan du ansöka om tillgodoräknande.

Tillgodoräknande av kurs

Skapa intyg

Du kan i Ladok skapa intyg över förväntat deltagande, nationellt resultatintyg (samlat intyg över dina högskolestudier i Sverige), registreringsintyg och resultatintyg

Skapa intyg

Skapa intyg via Ladok

Anmäl studieavbrott

Ett studieavbrott är ett definitivt avbrott av studierna. Det innebär att du inte kommer att slutföra studierna på programmet och avsäger dig din utbildningsplats.

Studieuppehåll och studieavbrott

Ansök om plussning

Plussning innebär att du som student kan examineras i en kurs eller ett kursmoment på nytt trots att du redan är godkänd. Genom plussning får du en möjlighet att höja ditt betyg.

Plussning

Begär omprövning av betyg

Som student kan du inte överklaga ett betyg, men du kan begära omprövning av ett betygsbeslut.

Omprövning av betyg

Innehållsansvarig:info@kth.se
Tillhör: Studentwebben
Senast ändrad: 2023-01-25