Till innehåll på sidan

Examination och tentamen

Genom examination visar du att du har uppfyllt en kurs lärandemål, genom till exempel en tenta eller inlämningsuppgift. Här förklarar vi hur du anmäler dig till tentamen, var du hittar info om examination för din kurs, olika typer av examination och vilka regler som gäller.

Obligatorisk anmälan till tentamen

För tentamen under tentaperioderna samt för mindre omfattande prov såsom kontrollskrivningar måste du anmäla dig via Ladok, under rubriken Examinationstillfällen.
Missa inte att bekräfta din anmälan – är examinationen bekräftad visas den under fliken Anmäld.

Anmäl dig via Ladok

Tentaperioder och anmälningstider

Om du har problem att anmäla dig till tentamen i Ladok, kontakta studentexpeditionen för din kurs i god tid innan registreringsperioden stänger.

Studentexpeditioner

Om du inte anmält dig till tentamen i tid

Om du ska skriva en skriftlig, men inte digital, salstentamen och inte har anmält dig i tid kan du få skriva tentan i mån av plats. Det kan finnas platser om någon som är anmäld inte kommer. Du blir då insläppt på andra insläppet en halvtimme efter start. Du måste ge en utskrift av ett giltigt kursregistreringsintyg till tentamensvakten vid insläppet. Digitalt intyg gäller inte i detta fall. Ett kursregistreringsintyg kan du skaffa på två sätt:

Om examination på kurs

Din utbildning på KTH delas upp i kurser som examineras var för sig. Kurserna delas i sin tur oftast upp i examinationsmoment. Examinationen är utformad så att alla lärandemål täcks in.

Du hittar information om vilken examination som gäller för respektive kurs vid kursstart eller i kurs-PM. Dina kurser kan ha olika sätt att examineras. En del kurser avslutas med en skriftlig eller muntlig tenta medan andra kurser examineras genom en inlämningsuppgift eller projektuppgift.

Kurs-PM och lärandemål för en kurs hittar du i kurs- och programkatalogen här: Sök kurs

Skriftlig salstentamen

Ett vanligt sätt att examinera en kurs är genom skriftlig tenta, också kallat salsskrivning.

Skannade tentor du skrivit hittar du i Canvas eller här: Skrivna tentor

Digital tentamen

Digital tentamen kan genomföras på många olika sätt, både på campus i datorsal eller med egen dator på eller utanför campus. Här kan du läsa om olika typer av digital examination.

Examination i datorsal

Examination i datorsal går ungefär till på samma sätt som en traditionell salstenta, men du skriver och lämnar in dina svar på en dator istället för på papper.

Examination över Zoom

Här kan du läsa vad som gäller vid tentamen som sker över mötesverktyget Zoom.

Zoom vid examination

Lämna in handskriven text i Canvas

Vid vissa salsskrivningar, hemtentamen eller inlämningsuppgifter behöver handskriven text digitaliseras. Läs mer om hur det går till här.

Kompensatoriskt stöd under examination för dig med funktionsnedsättning

Har du dokumenterad funktionsnedsättning kan du få kompensatoriskt stöd under examination via Funka. Här kan du läsa om vilket stöd du kan få, vilka regler som gäller och hur du ansöker.

Kompensatoriskt stöd under examination från Funka

Studieresultat och betyg

Här hittar vad som gäller kring bedömning och betyg av examination, såsom kontrollskrivningar (KS), betygsskala och plussning.

Studieresultat och betyg vid examination

Plussning

Omprövning av betyg

Extra examinationstillfälle i slutet av utbildningen

Som programstudent på grund- eller avancerad nivå kan du ansöka om ett extra examinationstillfälle vid slutet av din utbildning. För att kunna göra det måste du uppfylla vissa krav.

Extra examinationstillfälle

Examensarbete

Din utbildning avslutas med ett examensarbete i form av en uppsats eller rapport. Här kan du läsa mer om examensarbete.

Examensarbete

Externa tentander

KTH tar inte emot externa tentander. I stället hänvisas till andra lärosäten, exempelvis Xenter i Botkyrka.

Har du frågor om examination?

Om du undrar något om examination och tentamensanmälan eller om du har behov av sekretess kan du kontakta studentexpeditionen för din kurs: Studentexpeditioner

Om du har tekniska problem med Canvas, Zoom eller Möbius, mejla it-support@kth.se