Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Examen - hur och var ansöker jag?

När du har avslutat dina studier på KTH behöver du personligen ansöka om en examen i Ladok. Här beskriver vi hur du går tillväga.

Ansök om examen

Du ansöker om examen via Ladok. Där kan du ansöka om alla typer av examina, på alla nivåer. Handläggningstiden för examensbevis är oftast kring 8–10 veckor.

Ansök via Ladok

Har du inte längre ett KTH-konto?

Om du inte längre har ett KTH-konto men vill ansöka om examen kan du göra det i Ladok för alumner .

Förbered din examensansökan

För att försäkra dig om att din ansökan kommer att godkännas behöver du kontrollera att:

  • Inget resultat är bristfälligt eller felaktigt registrerat.
  • Samtliga kurser som ingår i examen enligt utbildningsplanen är slutrapporterade i Ladok.
  • Stavningen på ditt examensarbetes titel på både svenska och engelska är korrekt.
    • Om titeln är fel, bifoga första sidan på ditt exjobb och ladda upp det tillsammans med din ansökan och skriv i ansökan att titeln är fel.
  • Ditt namn är rätt i Ladok, eftersom det namnet kommer att anges på ditt examensbevis. Uppgifterna i Ladok inhämtas från folkbokföringsregistret, därför är det viktigt att ditt namn är korrekt angivet i din folkbokföring.

Om du ansöker om masterexamen

För att ansöka om masterexamen krävs det att du har examen på grundnivå som omfattar minst 180 hp/120 p från svensk högskola eller universitet, eller motsvarande utländsk examen, då det är behörighetsgivande för masterexamen.

Intygar du inte behörigheten så kommer det dra ut på ansökningstiden.

Vilka kurser kan jag ta med i examen?

Du kan endast ta med de kurser som ingår i examen enligt utbildningsplanen. Kurserna skall vara avslutade. Enskilda moment från en oavslutad kurs kan inte ingå i examen. Kontakta din studievägledare eller masterkoordinator om du är osäker på vad som kan ingå i din examen.

Kontakta studievägledare på ditt program

Du kan ta med kurser från andra universitet eller högskolor när du ansöker om examen under förutsättning att de är tillgodoräknade, att aktuellt huvudområde finns samt att du har läst kurser vid KTH.

Regler som gäller för examen

Kan jag tillgodoräkna mig kurser i en examen?

Om du har kurser eller en utbildning från ett annat svenskt eller utländskt högre lärosäte kan du få dessa tillgodoräknade i examen. När du ansöker behöver du bifoga ett svenskt och engelskt studieintyg från det aktuella lärosätet, då examensbeviset är tvåspråkigt. Ansök om tillgodoräknanden i god tid före ansökan om examen.

Tillgodoräknande av kurs

Examensbevis

På första sidan av examensbeviset står ditt namn, examensbenämning och datum för utfärdandet. Sedan följer en kursbilaga till examensbeviset som innehåller ditt namn, personnummer, utbildningsprogram, examensbenämning och alla avklarade kurser som ingår i examen. Alla KTH:s examensbevis är tvåspråkiga, på svenska och engelska, och utfärdas som elektroniska dokument.

Från och med 1 maj 2024 är examensbevisen e-stämplade. Information om verifiering av e-stämplingen återfinns på sista sidan i examensbeviset. När examensbeviset är utfärdat kommer en notis per e-post. Examensbeviset laddas ner från Ladok för studenter eller Ladok för alumner.

Vanliga frågor (FAQ)

Har du frågor om examen?

Undrar du något om examen kan du kontakta examensgruppen via mejl eller telefon.

E-post:  info@kth.se

Telefon: 08-790 70 09

Telefontider: Måndag kl. 13–14, tisdag–torsdag kl. 10–11