Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Vidimering av handlingar

Alla handlingar som lämnas in till KTH måste vara originaldokument eller vidimerade kopior av originalhandlingarna. Du måste också översätta dokument som inte är på engelska, svenska, danska eller norska, och i vissa fall tyska eller franska. Här kan du läsa om hur du vidimerar en handling.

Så vidimerar du en handling

Om du lämnar in en kopia av en originalhandling behöver den först vidimeras. Att en kopia av ett dokument eller handling är vidimerad innebär att någon annan än du själv skrivit sin namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer på handlingen och på så sätt intygar att kopian stämmer med originalet. Personen som vidimerar ska ha sett originalhandlingen.

Du kan be någon du känner eller en myndighetsperson att vidimera dina dokument. Dokument kan också intygas av det utfärdande lärosätet, en svensk ambassad eller konsulat, eller notarius publicus. Du hittar information om notarius publicus på Länsstyrelsens hemsida.

Notarius publicus (lansstyrelsen.se)

Översättning av dokument krävs för vissa språk

Officiella översättningar krävs också för dokument som är på vissa språk.

  • För examensbevis krävs översättning om din handling är på andra språk än engelska, svenska, danska, norska, tyska eller franska.
  • För kursintyg krävs översättning om din handling är på andra språk än engelska, svenska, danska eller norska.

Översättningen ska vara på svenska eller engelska. Översättningar kan endast göras av en auktoriserad översättare utsedd av Kammarkollegiet. En auktoriserad översättare måste använda företagets eller organisationens stämpel samt skriva sitt namn på varje sida.

Hitta översättare (kammarkollegiet.se)