Till innehåll på sidan

Examensregler

Här hittar du information om de regler som gäller för examen, hur du tar ut fler examina samt olika examensbenämningar.

Tre nivåer av studier

Det finns tre nivåer av studier: grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Varje nivå förutsätter att du har utbildning på tidigare nivåer. Samtliga examina och kurser ska placeras in i strukturen.

I samtliga examensbeskrivningar för grundnivå och avancerad nivå kommer bland annat att anges:

  • Det exakta antalet högskolepoäng examen omfattar.
  • Beskrivningar av förväntade studieresultat, så kallade lärandemål eller learning outcomes, vid examen. Dessa ska uttrycka vad du förväntas kunna, förstå, förhålla dig till eller kunna utföra för att få en viss examen.
  • Varje kurs ska nivåbestämmas så att den tillhör antingen grund- eller avancerad nivå. För varje kurs på grundnivå och avancerad nivå ska lärosätena ange lärandemål.
  • För samtliga examina på grundnivå och avancerad nivå ska det finnas krav på examensarbete. När det gäller de generella examina på grundnivå och avancerad nivå ska examensbenämningen bestå av examen enligt vad som anges i högskoleförordningen samt av ett för- eller efterled som lärosätet själv bestämmer och som ska ange examens inriktning.

Styrdokument: Föreskrifter för examina på grund- och avancerad nivå samt utbidning på forskarnivå (KTH Intranät)

Två eller fler examina

Har du en kombination av kurser som uppfyller villkor för såväl yrkesexamen som generell examen väljer du själv vilken eller vilka examen du vill ansöka om. Ansöker du om både yrkesexamen och generell examen utfärdas ett examensbevis för varje examen.

Läser du till civilingenjör och har uppfyllt kursfordringarna för en kandidatexamen uppmanar vi dig att ansöka om kandidatexamen så snart som möjligt

Huvudområden och examensbenämningar

För att kunna utfärda kandidatexamen samt magisterexamen enligt de regler som finns i högskoleförordningen måste huvudområden finnas inrättade. Här ser du de huvudområden och examensbenämningar som finns på KTH.

Examensordningen – så funkar högskolepoäng

Avklarade kurser på KTH poängsätts enligt ECTS-systemet (European Credit Transfer System) där 1 veckas studier motsvarar 1,5 ECTS. Begreppet hp (högskolepoäng) används utbytbart med ECTS och har exakt samma värde.

Ett studieår omfattar 40 veckors studier som motsvarar 60 högskolepoäng. Hur många högskolepoäng varje kurs ska motsvara ska bestämmas utifrån den arbetsinsats som normalt krävs för att uppnå kursens mål.

Har du frågor om examen?

Undrar du något om examen kan du kontakta examensgruppen via mejl eller telefon.

E-post:  info@kth.se

Telefon: 08-790 70 09

Telefontider: Måndag kl. 13–14, tisdag–torsdag kl. 10–11