Till innehåll på sidan

Examensarbete

Examensarbete, eller exjobb som det också kallas, är en kurs som består av ett självständigt arbete som ofta är det sista du gör innan examen på KTH.

Vad är ett examensarbete?

Ett examensarbete är en avslutande kurs som utgörs av ett projekt och en uppsats/rapport du skriver om arbetet. Examensarbetet är normalt förlagt till din sista termin på KTH och därmed något av det sista du gör innan examen. På de flesta program kan du välja att göra ditt examensarbete internt på KTH, på ett annat universitet eller på ett företag. På många program kan du också välja att göra examensarbetet utomlands. Notera att KTH inte antar fristående studerande till examensarbete.

Hur många högskolepoäng examensarbetskursen omfattar beror på vilken utbildning du läser. Vad som gäller för just din utbildning kan du se i din utbildningsplan  men ofta gäller följande: 

  • Arkitekt, civilingenjör, civilingenjör och lärare, master: 30 hp
  • Ämneslärarexamen, högskoleingenjör, kandidat, kandidat inom civilingenjör, magister: 15 hp

Hur går jag till väga när jag ska göra examensarbete?

Hur examensarbetet går till beror på vilken typ av utbildning du läser men kan också skilja sig för olika program. Mer information om hur ditt examensarbete går till hittar du i kursplanen. Ofta kan du också få information på din programwebb eller vid informationstillfällen inför examensarbetet. När du börjar kursen kommer du även ha ett kursrum i Canvas.

Generellt finns det några steg som de flesta studenter oavsett program går igenom.

1. Du behöver vara behörig

För att få påbörja ditt examensarbete behöver du vara behörig. Behörighetskraven hittar du i kursplanen.

Kursplaner

2. Hitta examensarbete

På vissa program kan du bli tilldelad ett examensarbete. Men vanligast är att du själv behöver hitta ditt examensarbete. Ibland kan du också behöva hitta handledare och examinator för ditt examensarbete.

 Vanliga sätt att hitta examensarbetet på är:

  • Exjobbportalen  - här kan företag annonsera om exjobb att söka.
  • Företag - du kan kontakta företag du är intresserad av direkt, eller kolla på deras webbsidor för annonser om exjobb.
  • Lärare på kurser du gått kan ha förslag på examensarbeten.
  • Kontakter.

Vill du göra examensarbetet utomlands finns det bra tips på Examensarbete utomlands .

3. Genomförande

Under tiden du gör examensarbetet har du kontakt med din handledare kontinuerligt. Ofta träffas ni flera gånger. Det är ett sätt för dig att diskutera frågor som kan uppstå under arbetet. Om du gör ditt exjobb på ett företag har du ofta en handledare på företaget också.

4. Presentera examensarbetet

När arbetet är klart och du har skrivit rapporten ska du presentera ditt arbete muntligt. På vissa program ska du också opponera på en kurskamrats arbete både skriftligt och muntligt. När arbetet blivit godkänt läggs rapporten för ditt examensarbete upp i publikationsdatabasen DiVA .

 Har du frågor om examensarbete?

Har du frågor om examensarbete innan du börjat kursen? Kontakta din studievägledare eller masterkoordinator för frågor kring behörighet och andra generella frågor. Kontakta din exjobbskoordinator/kursansvarig för akademiska frågor.

Kontakt