Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Omslag

Omslagen till doktorsavhandlingar, licentiatavhandlingar och examensarbeten skall utformas efter beslutade mallar.

Omslagen är genomgående gjorda i G5-format (169 x 239 mm). På omslaget finns plats för bild om man önskar ha det. Bild kan även vara en graf eller liknande. Bilderna kan tryckas i fyrfärg, svartvitt eller duplex (svart och aktuell färg i kombination).

Omslag, titelsida och nästföljande sida med bokinformation layoutas av US-AB.

Omslag till doktors- och licentiatavhandlingar

Omslag avhandling
Mallad titelsida och nästföjande sida med bokinformation
Mallad titelsida och nästföjande sida med bokinformation

Omslag till examensarbeten

Digitala omslag till exjobb tas fram med hjälp av en mall i Word​​​​​​​.  ​​​​​​​

omslag exjobb

​​​​​​​​​​​​​​Enligt rektorsbeslut (V-2007-0971) benämns examensarbeten enligt följande:

Examensarbete inom xxx, avancerad nivå, 60 hp
Degree project, in xxx, second level

Examensarbete inom xxx, avancerad nivå, 30 hp
Degree project, in xxx, second level

Examensarbete inom xxx, avancerad nivå, 15 hp
Degree project, in xxx, second level

Examensarbete inom xxx, grundnivå, 15 hp
Degree project, in xxx, first level

Examensarbete inom xxx, grundnivå, 10 hp
Degree project, in xxx, first level

Examensarbete inom xxx, grundnivå, 7,5 hp
Degree project, in xxx, first level

Xxx= teknikområde, huvudområde eller inriktning av dessa