För studenter | Start

I KTH Exjobbportal hittar du exjobb och projektuppgifter men också trainee-jobb, internships och extra- och säsongsjobb inom både privat och offentlig sektor. Låt dig inspireras av ett brett spektrum av förslag som ger dig en unik möjlighet att knyta värdefulla kontakter på arbetsmarknaden!

Exjobb

Tilllsammans med uppdragsgivaren utvecklar du förslaget till ett lämpligt examensarbete. Din handledare på KTH måste godkänna ämnet för arbetet och framför allt måste exjobbet ha rätt akademisk nivå och omfattning. Detta krav måste vara uppfyllt för att din studentförsäkring ska gälla under tiden. Läs om vad som gäller angående försäkringar och ansvar på Kammarkollegiets  hemsida.
Se till att du informerar dig om uppdragsgivarens verksamhet innan du kontaktar dem så är det mycket lättare att föra en diskussion med deras kontaktperson/er om examensarbetets utformning. Det är uppdragsgivaren som äger frågeställningen, identifierar problemet och vet vad de vill ha ut av uppsatsen/exjobbet.
Meddela alltid kontaktpersonen så snabbt som möjligt om du inte vill eller kan genomföra arbetet som du diskuterat med dem. Detta är viktigt för KTH:s framtida kontakter med uppdragsgivaren. Förslagen ligger aktuella i exjobb-portalen i max ett halvår eller till det förfallodatum som lagts in av uppdragsgivaren.

Projektuppgifter

I utbildningen ingår ofta att lösa en mindre teknisk uppgift i projektform i syfte att träna studenten i att samarbeta med andra och dela på arbetsuppgifter. Denna uppgift ska lösas och dokumenteras i en teknisk rapport. Projektgruppen leds av en projektassistent.

Trainee-jobb

Detta är en form av anställning som kan erbjudas en student som är nyexaminerad eller som fortfarande studerar. Du följer ett program som pågår i ca 12-15 månader uppdelat på tre månader och får tillfälle att visa vad du går för som anställd.

Internships (praktikplatser)

Detta är en form av en mer kvalificerad praktik där studenten får prova på en arbetsplats. Längden brukar vara ett par månader och sker ofta sommartid.

Meddela gärna exjobb@kth.se  om du upptäcker någon annons som är oseriös eller olämplig.

Kontakt

Vid övriga frågor, kontakta exjobb@kth.se .

Innehållsansvarig:exjobb@kth.se
Tillhör: Näringsliv och samhälle
Senast ändrad: 2020-02-26