Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Exjobb i KTH Exjobbportal

KTH Exjobbportal är en tjänst för förmedling av studentuppdrag under studietiden. Här har du som företag/organisation möjlighet att hitta ny kompetens och du som student möjlighet att knyta värdefulla kontakter på arbetsmarknaden.

Till KTH Exjobbportal

Examensarbete på KTH

Ett examensarbete är en kurs som utgörs av en uppsats/rapport som studenten skriver, presenterar och får högskolepoäng för.

Examensarbetet pågår under tio eller tjugo veckor (15 eller 30 hp) och handleds av KTH i samarbete med företaget. Det kan påbörjas både vår- och hösttermin. Det slutgiltiga godkännandet ligger hos en examinator på KTH.

För annonsering av fasta tjänster vänligen kontakta THS Future, näringslivsgruppen på Tekniska Högskolans Studentkår  .