KTH Exjobbportal

Välkommen till KTH:s portal för förmedling av studentuppdrag under studietiden. Här har du som företag/organisation möjlighet att hitta ny kompetens och du som student möjlighet att knyta värdefulla kontakter på arbetsmarknaden.

Examensarbete

Ett examensarbete är en kurs som utgörs av en uppsats/rapport som studenten skriver, presenterar och får högskolepoäng för. Examensarbetet pågår under tio eller tjugo veckor (15 eller 30 hp) och handleds av KTH i samarbete med företaget. Det kan påbörjas både vår- och hösttermin. Det slutgiltiga godkännandet ligger hos en examinator på KTH.

Utöver exjobb annonseras även projektuppgifter, internships (praktikplatser), trainee-tjänster samt extra- och säsongsjobb.

För annonsering av fasta tjänster vänligen kontakta Tekniska Högskolans Studentkår - THS .

Checklistor för student och uppdragsgivare

Här (pdf 159 kB)  finner du en generell checklista framtagen av Kunskapslotsen i samarbete med universiteten i Stockholmsregionen.