Till innehåll på sidan

KTH Exjobbportal

KTH Exjobbportal är en tjänst för förmedling av studentuppdrag under studietiden. Här har du som företag/organisation möjlighet att hitta ny kompetens och du som student möjlighet att knyta värdefulla kontakter på arbetsmarknaden.

Examensarbete på KTH

Ett examensarbete är en kurs som utgörs av en uppsats/rapport som studenten skriver, presenterar och får högskolepoäng för.

Examensarbetet pågår under tio eller tjugo veckor (15 eller 30 hp) och handleds av KTH i samarbete med företaget. Det kan påbörjas både vår- och hösttermin. Det slutgiltiga godkännandet ligger hos en examinator på KTH.

För annonsering av fasta tjänster vänligen kontakta THS Future, näringslivsgruppen på Tekniska Högskolans Studentkår  .