För uppdragsgivare | Start

Hjärnkraft till ditt företag eller en ny infallsvinkel på ett problem? Via KTH Exjobbportal når du på ett enkelt sätt våra studenter som kan bidra med ny fräsch kompetens till ditt företag. Lägg kostnadsfritt in annonsförslag på frågeställningar eller problem, samt annonsera projektuppgifter, praktik- och traineeplatser.

Så här går det till

Du presenterar ditt uppdrag i ett färdigt formulär och kan själv redigera och uppdatera annonsen genom ett eget användarkonto. Annonsen arkiveras efter dess slutdatum.

Användarkonto
Du börjar med att skapa ett användarkonto genom att registrera dig som ny användare. Därefter kan du lägga in din text i ett färdigt annonsformulär samt redigera och avsluta det när det är tillsatt genom att ändra slutdatum för annonsen. Du kan inte lägga med bilagor utan får då i stället lägga med en länk till egen hemsida.

När du registrerat dig, informeras du via mail med information om kontouppgifter. Ditt användarkonto godkänns av administratör i samband med din första inlagda annons. Det kan därför ta ett par dagar innan din annons publiceras.

En uppdragsgivare kan ha flera kontaktpersoner, dock måste varje kontaktperson skapa ett eget unikt användarkonto. Om endast en person behöver administrera uppdraget, kan man ange övriga kontaktpersoner i i frifältet där uppdraget beskrivs. Vi tillåter endast seriösa företag och annonser i KTH Exjobbportal och genomför därför en manuell granskning av alla nya registreringar.

Titta på publicerade annonser

Exjobb

KTH:s studenter gör ett examensarbete i slutet av utbildningen där de får en möjlighet att tillämpa sina kunskaper i praktiken. Examensarbetet pågår under tio eller tjugo veckor (15 eller 30 hp) och handleds av KTH i samarbete med företaget. Det kan påbörjas både vår- och hösttermin. Det slutgiltiga godkännandet ligger hos en examinator på KTH.

Årscykel för examensarbeten

Civilingenjörsstudenten påbörjar sitt exjobb i januari och det omfattar 30 poäng (en hel termin). Studenterna söker i huvudsak sina exjobb från och med september.
Högskoleingenjörsstudenten påbörjar sitt exjobb i april och det omfattar 15 poäng (en halv termin). Studenterna söker i huvudsak sina exjobb från och med december.

Projektuppgifter

I utbildningen ingår ofta att lösa en mindre teknisk uppgift i projektform under en eller ett par veckors tid i syfte att träna studenten i att samarbeta med andra och dela på arbetsuppgifter. Denna uppgift ska lösas och dokumenteras i en teknisk rapport. Projektgruppen leds av en projektassistent. Projektuppdrag är en enkel samarbetsform och kan vara ett första steg mot ett längre samarbete med KTH.

Trainee-jobb

Detta är en form av anställning som kan erbjudas studenter som är nyexaminerade eller som fortfarande studerar. De följer ett program som pågår i ca 12-15 månader uppdelat på tre månader och får tillfälle att visa vad de går för som anställda.

Internships (praktikplatser)

Detta är en form av en mer kvalificerad praktik där studenten får prova på en arbetsplats. Längden brukar vara ett par månader och sker ofta sommartid.

Kontakt

Vid övriga frågor, kontakta exjobb@kth.se .

Innehållsansvarig:exjobb@kth.se
Tillhör: Näringsliv och samhälle
Senast ändrad: 2020-02-26