Till innehåll på sidan

Nå våra studenter

KTH:s drygt 13 000 studenter utgör en unik kunskapsbas som ditt företag kan få tillgång till genom exjobb och projektuppgifter, arbetsmarknadsdagar och event eller genom mentorprogram.

Glad student i förgrund

Sätt att nå och samarbeta med studenter på KTH

Synlighet på KTH:s campus

Att synas på KTH är en bra möjlighet att marknadsföra sitt företag mot engagerade och drivna studenter. Tekniska Högskolans Studentkår, THS, har många upparbetade kanaler och aktiviteter som hjälper företag att komma ut till rätt målgrupp, t ex genom lunchföreläsningar, kvällsevent, monterplatser och återkommande aktiviteter som den årliga arbetsmarknadsdagen Armada  i november.

Utöver Armada arrangerar många av THS:s sektioner  egna branschspecifika arbetsmarknadsdagar.

Kontakta naringsliv@ths.kth.se  för mer information.

THS Future

Tekniska Högskolans studentkonsulter

Tekniska Högskolans studentkonsulter, THS Consulting, erbjuder kvalificerade konsulttjänster utförda av drivna studenter med teknisk kompetens från KTH. Kontakta THS Consulting om ni är intresserade av att genomföra förändrings- och utvecklingsprojekt med hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser.

THS Consulting

Exjobbsmässan i Kista

Skolan för elektroteknik och datavetenskap i Kista anordnar årligen en exjobbsmässa där företag och forskargrupper får presentera exjobbsmöjligheter till studenter inom ICT-området.

Examensarbeten

Genom att anlita en student som gör sitt examensarbete på ert företag får ni tillgång till ny värdefull kunskap. Examensarbeten är ofta inkörsporten till en längre relation med KTH, men också ett effektivt sätt att rekrytera högutbildade medarbetare.

I KTH Exjobbportal kan ni annonsera exjobb, projektuppdrag och andra former av uppdrag kostnadsfritt.

KTH Exjobbportal

Exjobb på KTH

Annonsering av fasta tjänster

Via THS, Tekniska Högskolans Studentkår, kan företag och organisationer få hjälp med att nå ut till studenter med fasta tjänster.

Kontakta THS

Projektuppdrag och utmaningar

Projektuppdrag, olika former av utmaningar och case är enkla samarbetsformer och ofta ett bra första steg mot långsiktiga samarbeten med KTH. Uppdragen utförs av studenter, enskilt eller i grupp, under en eller ett par veckors tid. Grunden är utmaningsdrivna problemformuleringar där de praktiska inslagen är viktigare än själva rapporten. Arbetet kan leda vidare till ett examensarbete och i förlängningen en rekrytering.

Se aktuella projektuppdrag

Nå internationella talanger via företagsfinansierade stipendier

Företag erbjuds möjligheten att nå internationella talanger via KTH Global Talent Programme, en unik möjlighet till global synlighet och rekrytering av internationella talanger inom företagets verksamhetsområde.

KTH Global Talent Programme

Samverkansinslag i utbildningen

Några gånger per år arrangerar vi möten där vi bjuder in dig som företag eller organisation för att träffa lärare och kursansvariga på KTH och gemensamt diskutera konkreta samarbetsformer. Det kan handla om gästföreläsningar, projektuppdrag och exjobb. Kontakta naringslivssamverkan@kth.se  för mer information.

Lunchföreläsning om verksamhet

Företag och organisationer har möjlighet att föreläsa om sin verksamhet och komma i kontakt med våra studenter under lunchevent. De arrangeras av centrala studie- och karriärvägledningen och sker på plats i våra lokaler eller på Zoom. Målgruppen är i första hand de som går sitt sista läsår, antingen på kandidat- eller mastersnivå.

Företagssamarbeten

Mentorprogram på KTH

Som KTH-alumn har du möjlighet att dela med dig av dina erfarenheter till en student på KTH. Syftet med mentorprogrammet är att inspirera studenterna inför kommande karriär och arbetsliv.

Blir mentor

KTH International Buddy Programme

Om du vill behålla kontakten med KTH, vägleda en student och samtidigt vara en global ambassadör för KTH, då är du rätt person att bli mentor till en utresande student. Programmet riktar sig till KTH-alumner bosatta utanför Sverige.

KTH International Buddy Programme

Innehållsansvarig:nickyr@kth.se
Tillhör: Näringsliv och samhälle
Senast ändrad: 2022-09-07