Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Engagera dig som mentor

Syftet med mentorprogrammet är att inspirera en student inför kommande karriär och arbetsliv. Genom att samtala och lyssna på alumners erfarenheter får studenten extra förberedelse inför yrkeslivet.

Mentorskapsprogram KTH

Din adept kommer att vara en student som vill utvecklas och förbättra sina prestationer i professionella sammanhang. Personen kan ha en annan utbildningsbakgrund än du har men vi strävar efter att matcha efter studiebakgrund och intressen. Du deltar i ett digitalt start- och slutmötet som är gemensamt för hela programmet. Som mentor träffar du din adept minst fyra gånger under läsåret där ni själva bestämmer upplägget för mötena. Du förväntas inte erbjuda adepten arbete, praktik eller liknande.

  • Ansök till att bli en mentor genom att fylla i intresseanmälan   
  • Matchningen av mentor och adept sker under oktober
  • Introduktionsmöte till mentorprogrammet är i oktober (exakt datum kommer)
  • Mentorprogrammet startar i november
  • Mentorer och adepter träffas på egen hand fram till sommaren 
  • KTH Alumni organiserar en gemensam träff för alla i december (frivilligt deltagande)
  • KTH Alumni anordna en gemensam avslutningsträff i maj


Om du är student och vill veta mer om mentorprogrammet, klicka här
Vid frågor om mentorprogrammet, kontakta KTH Alumni