Till innehåll på sidan

Få en inblick i livet efter examen

Du har möjligheten att få unika tips och råd inför livet efter examen av en alumn genom vårt mentorsprogram. Genom programmet får du som student inspiration inför kommande karriär och arbetsliv.

Två personer som diskuterar framför en bärbar dator.

Din mentor kommer att vara en tidigare student, det vill säga en alumn från KTH, med erfarenheter och kunskaper om hur livet efter examen kan se ut. Syftet med programmet är att ge dig ett bredare kontaktnät samt inspiration inför ditt framtida arbetsliv.

Mentorsprogrammets upplägg

Mentorskap handlar om att ställa frågor, lyssna, reflektera och ta in nya perspektiv. Som adept i programmet förväntas du avsätta tid att träffa din mentor minst fyra gånger fram till sommaren, ni själva bestämmer upplägget på mötet. Du inbjuds att delta i ett digitalt möte med alla adepter där vi går igenom vad det innebär att vara adept och ett digitalt start- och slutmöte som är gemensamt för hela programmet. Din mentor kan ha en annan utbildningsbakgrund än det program som du studerar men vi strävar efter att det ska bli en så bra match som möjligt. 

  • Ansökan att få en mentor öppnar igen i augusti.
  • Matchningen av mentor och adept sker under oktober.
  • Introduktionsmöte till mentorprogrammet är i oktober.
  • Mentorprogrammet startar i november.
  • Mentorer och adepter träffas på egen hand fram till sommaren. 
  • KTH Alumni organiserar en gemensam träff för alla i december.
  • KTH Alumni anordna en gemensam avslutningsträff i maj.

Har du frågor?

Om du undrar något om mentorprogrammet, kontakta KTH Alumni

ARTIKLAR OM MENTORPROGRAMMET

Student Kim Taalbi och mentor Katarina Wall Stenberg

Hitta rätt väg i karriären genom en KTH-mentor

KTH-alumn Katarina Wall Stenberg och ingenjörsstudenten Kim Taalbi träffas regelbundet som mentor och adept på fiket i KTH Biblioteket.
– Vi stämmer av nuläget och arbetet framåt. För mig är det framför allt värdefullt att få en inblick i vad som väntar i arbetslivet och hur företagen resonerar, säger studenten Kim.

Hitta rätt väg i karriären genom en KTH-mentor

Mentor Jerry Onyeche och student Marina Brandt

Mentor ger värdefull inblick i framtida karriär

Det blev en perfekt match mellan mentor Jerry Onyeche och adept Marina Brandt. Sedan november har de träffats flera gånger för att jobba på CV och diskutera allt från byggnaders estetik till motivation.

– Jag dansar ut från våra möten, Jerry har så mycket energi och ger mig en otrolig självförtroende-boost, säger studenten Marina.

Mentor ger värdefull inblick i framtida karriär