Till innehåll på sidan

Efter studierna på KTH

Det går att studera i flera år utan att veta särskilt mycket om vad du egentligen kommer att jobba med i framtiden. Många gånger handlar det om att på egen hand börja göra research om yrkesrollen och vilka företag som kan passa dig. Här är några tips på hur du kan komma igång.

Hur tar jag reda på mer om yrkesrollen för en ingenjör?

KTH:s karriäruppföljning 2018

Våren 2018 genomförde KTH en enkätundersökning som vände sig till samtliga alumner på grundnivå och avancerad nivå som tog ut en examen 2013, 2014 och 2015.

Totalt ingick 7808 personer i undersökningen. Studien omfattar arkitekter, civilingenjörer, högskoleingenjörer samt de som tagit ut en högskolexamen, kandidatexamen eller magister- och masterexamina. Svarsfrekvens var 43,1 procent.
En utbildning från KTH ger jobb, relevanta arbetsuppgifter och en förhållandevis hög lön. 97 procent av de examinerade har haft en anställning sedan de tog ut sin examen. En stor andel av de icke svenska medborgarna har lämnat Sverige och är därför något svåra att uttala sig om. En hög andel av de som är kvar i Sverige idkar forskarstudier.

De examinerade fick framför allt anställning genom egen kontakt med arbetsgivaren, sitt personliga nätverk, via platsannons och sitt examensarbete. Som särskilt meriterande vid anställningen uppfattades tidigare arbetslivserfarenhet.

Cirkeldiagram: 88% av högskoleingenjörerna och 89% av civilingenjörerna har uppgett att de är tillsvidareanställda.
Cirkeldiagram: 3% av alumnerna har uppgett att de driver eget företag, och 1% har uppgett att de är delägare i företag. 2% har uppgett att de är arbetssökande. 20% av icke-svenska medborgare har uppgett att de bedriver forskarstudier.  De examinerade är huvudsakligen verksamma inom konsultföretag, forsknings- och teknikintensiv industri och infraservice samt forskning och undervisning.
Cirkeldiagram: 16% av alumnerna har uppgett att de har en chefsposition och 54% har uppgett att de är projektledare/handledare. I synnerhet de som genomgått arkitekturutbildningen har uppnått en handledande, projektledande eller chefsposition.  41% av alumnerna uppger att de har en lön inom spannet 35000 till 44999 kronor i månaden. 23% har uppgett att de har en lön inom spannet 25000 till 34999 kronor i månaden.

Högst löner har de som genomgått ett femårigt program. Svenska medborgare tjänar mer än icke svenska medborgare, vilket till stor del hänger samman med att en hög andel av de senare arbetar utomlands, löneläget torde vara något högre i Sverige än utomlands.

Undersökningens resultat pekar tydligt på att de examinerade fått anställning inom de områden där de är utbildade då 69 procent fick det jobb de tänkte sig när de tog examen.

Alumnerna är fortsatt framför allt nöjda med sin utbildning när det gäller: 

  • utbildningens relevans i det dagliga arbetet 
  • att utbildningen når upp till kompetenskraven i den nuvarande tjänsten 
  • att göra skriftliga och muntliga presentationer
  • att självständigt lösa problem, arbeta i team och samarbeta med andra 
  • att följa kunskapsutvecklingen inom huvudområdet för utbildningen 
  • att utveckla kunskaper inom sin ämnesvetenskapliga bakgrund och metoder 
  • kritiskt tänkande
  • möjligheterna på den internationella arbetsmarknaden

(Karriäruppföljning 2018, KTH, Alice Eklund)