Till innehåll på sidan

Efter studierna på KTH

Det går att studera i flera år utan att veta särskilt mycket om vad du egentligen kommer att jobba med i framtiden. Många gånger handlar det om att på egen hand börja göra research om yrkesrollen och vilka företag som kan passa dig. Här är några tips på hur du kan komma igång.

Hur tar jag reda på mer om yrkesrollen för en ingenjör?

KTH Karriärundersökning 2021

Under våren 2021 genomförde KTH en enkätundersökning som vände sig till samtliga alumner på grundnivå och avancerad nivå som tog ut en examen 2016, 2017 och 2018. Syftet med denna undersökning är sålunda att granska de examinerades arbetssituation idag, deras karriärutveckling och hur de ser på sin tidigare utbildning. Studien omfattar arkitekter, civilingenjörer, högskoleingenjörer samt de som tagit ut en högskolexamen, kandidatexamen eller magister- och masterexamina. Totalt ingick 5825 alumner i undersökningen och svarsfrekvensen var 42 %.

Studien visar att en utbildning från KTH ger jobb, relevanta arbetsuppgifter och en förhållandevis hög lön. Etableringen på arbetsmarknaden går snabbt och inom ett år har i princip alla alumner ett arbete. En stor andel av de icke svenska medborgarna har lämnat Sverige och är därför något svåra att uttala sig om. En hög andel av de icke svenska medborgare som är kvar i Sverige idkar forskarstudier.  

Resultatet pekar på att de examinerade i stor utsträckning fått arbete inom områden deras utbildning riktar sig mot. 76 procent anger att de fått det arbete de tänkt sig vid examen. En del av studien var att undersöka hur alumnerna kom i kontakt med sin första anställning. De fyra tillvägagångssätten som sticker ut var personligt nätverkande, kontakta arbetsgivare, söka arbete via platsannons och examensarbetet. De branscher som passar bäst in när alumnerna ska beskriva vad de arbetar med är forsknings- och teknik- samt konsultföretag. Arbetslivet ställer höga krav på flertalet av de förmågor alumnerna har fått med sig från utbildningen. Exempelvis används, kritiskt tänkande, problemlösningsförmåga, att samarbete samt muntliga och skriftliga presentationer i stor utsträckning.

Cirkeldiagram: 97 % har uppgett att de har haft en anställning efter examen
Cirkeldiagram: 58 % fick arbete före examen, 22 % inom 3 månader, 9 % mellan 3-6 månader, 6 % 6-12 m
Cirkeldiagram: 22 % kontaktade själv arbetsgivaren, 24 % platsannons, 18 % personligt nätverk
Cirkeldiagram: 87 % Arbete, 8 % forskarstudier, 3 % egenföretagare, 1 % arbetslös, 1 % annat
Cirkeldiagram: 31 % konsultföretag, 30 % forskning & teknik, 19 % annan verksamhet, 6 % offentlig fö
Cirkeldiagram: 20 % självständigt lösa problem, 20 % tänka kritiskt, 20 % arbeta i team/samarbeta

Undersökningen visar även att några av alumnernas huvudsakliga arbetsuppgifter i deras arbete är projektledning, konstruktion och design, produktutveckling, forskning, systemutveckling, projektarbete samt annat. En synlig trend är att allt fler leder och styr andra i sitt arbete men främst som projektledare och inte som chef. Största andelen anger att de tjänar 35 000–44 999 sek/månaden. Studien visar att en klar majoritet av alumnerna hade valt att studera vid KTH igen.

Vill du ta del av hela studien kan du göra det här intra.kth.se/styrning/utbildning/enkater/karriarenkaten-1.29064