Ge av din tid till KTH

Att engagera sig är inte bara en chans för dig att ge något tillbaka till din gamla universitet. Det är också ett sätt för dig att återknyta kontakten med KTH och kan vara till nytta för din arbetsgivare och för dig i din karriär.

Alumner som ger av sin tid och erfarenhet är avgörande för den fortsatta framgången för KTH. Vare sig du kan avvara några timmar, en dag eller göra en mer regelbundna insatser kan du verkligen vara med och skapa skillnad. Du kan engagera dig på ett antal olika sätt - från gästföreläsningar för nuvarande studenter till att vara med och driva alumnföreningar.

I vår nya plattform, KTH Opportunities Platform, som lanseras inom kort, kan du enkelt fylla i på vilket sätt du vill engagera dig, hur mycket tid du vill och kan lägga samt inom vilket område. Du loggar enkelt in med epost eller din LinkedIn-profil.

Så här kan du engagera dig

Alumnföreningar

KTH:s alumnföreningar samlar alumner som delar ett intresse, en utbildningsbakgrund (program eller ämne) eller en geografisk plats. Att vara aktiv i en alumnförening ger dig möjlighet att utveckla din karriär, utvidga ditt nätverk och ha roligt tillsammans med likasinnade. Föreningarna leds av engagerade alumnvolontärer med stöd från KTH Alumni.

Alumnföreningar

Bli mentor

Engagera dig genom att bli mentor åt en utbytesstudent via KTH International Buddy Program.

Gästföreläs på KTH

Din erfarenhet från arbetslivet är värdefull. Dagens studenter efterfrågar alltmer en näringslivsanknytning i sin utbildning och det är stor efterfrågan på alumner att delta i undervisningen. KTH Alumni anordnar tillsammans med KTH:s skolor karriärseminarier där alumner delar med sig av sina erfarenheter från arbetslivet.
Kontakta oss för att gästföreläsa på KTH

Anordna en återträff

Är det dags för för en återträff eller ett jubileum? Oavsett om det var ett, fem eller femtio år sedan du lämnade KTH är du välkommen tillbaka att knyta och återknyta kontakten med andra alumner och med KTH. KTH Alumni hjälper dig, din sektion eller skola att arrangera en återträff.

Anordna en återträff

Annonsera exjobb i KTH Exjobbportal

Annonsera praktikplatser, examensjobb och extrajobb riktade mot nuvarande studenter vid KTH. Tjänsten är kostnadsfri.

Annonsera i KTH Exjobbportal

Alumni Advisory Board

Alumn Advisory Board består av representanter från KTH:s ledning och fakultet, Tekniska Högskolans Studentkår samt KTH-alumner från näringsliv och samhälle. KTH Alumni Advisory Board har en rådgivande funktion gentemot KTH:s alumnverksamhet samt behandlar ansökningar till KTH Opportunties Fund och ger rekommendationer till till Rektor om utdelning av insamlade medel.

Kontakta oss på alumni@kth.se  om du är intresserad av att bidra med din tid till KTH och KTH:s studenter.

Innehållsansvarig:alumni@kth.se
Tillhör: Alumni
Senast ändrad: 2019-01-21