Ge av din tid till KTH:s studenter

Att engagera sig är inte bara en chans för dig att ge något tillbaka till ditt gamla universitet. Det är också ett sätt för dig att fortsätta vara en del av KTH och kan även vara till nytta för din arbetsgivare och för dig i din karriär.

Alumner som ger av sin tid och erfarenhet är avgörande för den fortsatta framgången för KTH. Vare sig du kan avvara några timmar, en dag eller göra en mer regelbundna insatser kan du verkligen vara med och skapa skillnad. Du kan engagera dig på ett antal olika sätt - från gästföreläsningar för nuvarande studenter till att vara med och driva alumnföreningar.

Så här kan du engagera dig

Alumnföreningar

KTH:s alumnföreningar samlar alumner som delar ett intresse, en utbildningsbakgrund (program eller ämne) eller en geografisk plats. Att vara aktiv i en alumnförening ger dig möjlighet att utveckla din karriär, utvidga ditt nätverk och ha roligt tillsammans med likasinnade. Föreningarna leds av engagerade alumnvolontärer med stöd från alumnverksamheten vid KTH.

Alumnföreningar

Bli mentor

Anmäl dig till kortare uppdrag som CV-granskning, karriärcoachning eller engagera dig för längre mentoruppdrag och för våra studenter som läser utomlands via KTH International Buddy Program. Kontakta alumni@kth.se  eller anmäl dig som mentor via KTH International Buddy Program här .

Gästföreläs på KTH

Din erfarenhet från arbetslivet är värdefull. Dagens studenter efterfrågar alltmer en näringslivsanknytning i sin utbildning och det är stor efterfrågan på alumner att delta i undervisningen. KTH Alumni anordnar tillsammans med KTH:s skolor karriärseminarier där alumner delar med sig av sina erfarenheter från arbetslivet.

Skicka ett mail till alumni@kth.se  för att anmäla dig som gästföreläsare.

Anordna en återträff

Är det dags för för en återträff eller ett jubileum? Oavsett om det var ett, fem eller femtio år sedan du lämnade KTH är du välkommen tillbaka att knyta och återknyta kontakten med andra alumner och med KTH. KTH Alumni hjälper dig, din sektion eller skola att arrangera en återträff.

Anordna en återträff

Annonsera exjobb i KTH Exjobbportal

Annonsera praktikplatser, examensjobb och extrajobb riktade mot nuvarande studenter vid KTH. Tjänsten är kostnadsfri.

Annonsera i KTH Exjobbportal

Alumni Advisory Board

Alumni Advisory Board  består av representanter från KTH:s ledning och fakultet, Tekniska Högskolans Studentkår samt KTH-alumner från näringsliv och samhälle. KTH Alumni Advisory Board har en rådgivande funktion gentemot KTH:s alumnverksamhet samt behandlar ansökningar till KTH Opportunties Fund och ger rekommendationer till till Rektor om utdelning av insamlade medel.

Kontakta oss på alumni@kth.se  om du är intresserad av att bidra med din tid till KTH och KTH:s studenter.

Innehållsansvarig:alumni@kth.se
Tillhör: Alumni
Senast ändrad: 2019-12-17