Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Ge av din tid till KTH:s studenter

Att engagera sig är inte bara en chans att ge tillbaka till sitt gamla universitet, det är också ett sätt att fortsätta vara en del av KTH, och som kan vara till nytta för dig i din karriär.

Tre studenter och en lärare diskuterar.

Så här kan du engagera dig

Alumner som ger av sin tid och erfarenhet är avgörande för KTH:s fortsatta framgång. Vare sig du kan avvara några timmar, en dag eller göra en mer regelbunden insats kan du vara med och göra skillnad. Du kan engagera dig på ett antal olika sätt – från gästföreläsningar för nuvarande studenter till att vara med och driva alumnföreningar.

Bli mentor

Genom att engagera dig som mentor bidrar du till en bättre och mer högkvalitativ studietid för våra studenter, samtidigt som det är en möjlighet att utvecklas själv. Din kompetens och dina erfarenheter från yrkesliv och vardag är båda viktiga och värdefulla i rollen som mentor. Anmäl dig till kortare eller längre mentoruppdrag både internationellt och nationellt.

KTH:s mentorprogram

Alumnföreningar

KTH:s alumnföreningar samlar alumner som delar ett intresse, en utbildningsbakgrund (program eller ämne) eller en geografisk plats. Att vara aktiv i en alumnförening ger dig möjlighet att utveckla din karriär, utvidga ditt nätverk och ha roligt tillsammans med likasinnade. Föreningarna leds av engagerade alumnvolontärer med stöd från alumnverksamheten vid KTH.

Alumnföreningar

Gästföreläs på KTH

Din erfarenhet från arbetslivet är värdefull. Dagens studenter efterfrågar alltmer en tydlig näringslivsanknytning i sin utbildning och det är stor efterfrågan på alumner att delta i undervisningen. Tillsammans med Karriärstöd på KTH arrangeras lunchföreläsningar där alumner delar med sig av sina erfarenheter från arbetslivet. Skicka ett mail till oss på alumnverksamheten på alumni@kth.se  för att anmäla ditt intresse som gästföreläsare.

Anordna en återträff

Är det dags för en återträff eller ett jubileum? Oavsett om det var 1,5 eller femtio år sedan du lämnade KTH är du välkommen tillbaka att knyta och återknyta kontakten med andra alumner och med KTH. Vi hjälper dig, din sektion eller skola att arrangera en återträff .

Annonsera exjobb i KTH Exjobbportal

Samarbeta med en student som gör sitt exjobb på ditt företag. Annonsera praktikplatser, exjobb och extrajobb riktade mot nuvarande studenter vid KTH. Tjänsten är kostnadsfri.

Annonsera i KTH Exjobbportal

KTH Alumni Advisory Board

KTH Alumni Advisory Board  består av representanter från KTH:s ledning och fakultet, Tekniska Högskolans Studentkår samt KTH-alumner från näringsliv och samhälle. KTH Alumni Advisory Board har en rådgivande funktion gentemot KTH:s alumnverksamhet. 

Kontakta oss på alumni@kth.se  om du är intresserad av att bidra med din tid till KTH och KTH:s studenter.