Gästföreläs på KTH

Dela med dig av dina erfarenheter från yrkeslivet till nuvarande studenter.

Din erfarenhet från arbetslivet är värdefull. Dagens studenter efterfrågar alltmer en näringslivsanknytning i sin utbildning och det är stor efterfrågan på alumner att delta i undervisningen. Vi anordnar tillsammans med KTH:s skolor karriärseminarier där alumner delar med sig av sina erfarenheter från arbetslivet.

Kontakta oss på alumni@kth.se  om du vill veta mer.

Innehållsansvarig:alumni@kth.se
Tillhör: Alumni
Senast ändrad: 2019-11-05