Gästföreläs på KTH

Dela med dig av dina erfarenheter från yrkeslivet till nuvarande studenter.

Din erfarenhet från arbetslivet är värdefull. Dagens studenter efterfrågar alltmer en näringslivsanknytning i sin utbildning och det är stor efterfrågan på alumner att delta i undervisningen. KTH Alumni anordnar tillsammans med KTH:s skolor karriärseminarier där alumner delar med sig av sina erfarenheter från arbetslivet.

Via KTH Opportunities Platform kan du enkelt anmäla dig som gästföreläsare inom ett område som passar dig. Logga in med epost eller din LinkedIn-profil .

Kontakta oss på alumni@kth.se  om du vill veta mer.

Innehållsansvarig:alumni@kth.se
Tillhör: Alumni
Senast ändrad: 2019-05-24