Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Checklista

Att tänka på inför ett externt uppsats-/examensarbete.

Checklista för dig som student

Kontaktpersonen på företaget ska se till att du/ni får tillgång till:

 • arbetsmaterial som behövs för att utföra uppsatsen.
 • eventuell intervjutid med medarbetare på företaget/organisationen.
 • eventuell arbetsplats på företaget/organisationen

När den akademiska handledaren har godkänt uppgiften ska du, tillsammans med företaget, definiera upp-giften tydligt och skriftligen besvara följande frågor:

 • Vad ska genomföras och hur?
 • Vilken tidsplan har det fortsatta arbetet?
 • Vilka är dina förväntningar på företaget?
 • Vilka är företagets förväntningar på dig?
 • Vem kommer att fungera som företagets/organisationens kontaktperson?
 • Vilka är förutsättningarna för att genomföra uppdraget – hur ska eventuella kostnader för material, resor, tryck, utskick m.m. fördelas?
 • Vem äger resultatet?
 • Hur hanteras känsliga uppgifter?
 • Hur ska den färdiga rapporten presenteras på företaget/organisationen?

Om du ska få lön/arvode eller inte är en fråga mellan dig och företaget. Detta regleras helt utan inblandning från lärosätet.