Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Frågor och svar

Här finner du generell information om vad som gäller för exjobb i samarbete med en extern organisation. Det kan finnas olika krav på examensarbeten på olika utbildningsprogram.

Vad gäller när det kommer till ersättning och immaterialrätt?

Om du som student kommer överens med kontaktpersonen om en ersättning är det en överenskommelse mellan dig och uppdragsgivaren. Formen och storleken på en utbetald ersättning kan påverka ditt försäkringsskydd, studiemedel och upphovsrätt. Det är brukligt att organisationen står för kostnader i samband med resor, material och liknande samt tillhandahåller arbetsplats.

Om du ingår ett anställningsavtal med organisationen äger den sannolikt rätten till eventuella immateriella rättigheter som genereras inom ramen för uppdraget. Som student har du då rätt till skälig ersättning, vilket bör regleras redan i avtalet. I det fall du själv föreslagit eller äger uppgiften för exjobbet och inget annat överenskommits i avtal, äger du rätten till de immateriella rättigheter som du tar fram inom ramen för uppdraget.

Har du frågor kring immaterialrätt, kan du kontakta avdelning KTH Innovation, antingen genom att skriva in din fråga här eller mejla innovation@kth.se .

Vad gäller för offentlighetsprincipen?

Exjobbet presenteras i form av en skriftlig rapport och presenteras på ett seminarium som är öppet alla som vill delta. Rapporten är en offentlig handling. Ofta görs en särskild presentation för företaget.

Jag vill göra mitt exjobb utomlands – vad ska jag tänka på?

Vill du göra ditt exjobb i ett utvecklingsland? SIDA finansierar ett resestipendium MFS (Minor Field Studies) för en mindre fältstudie i u-land där man på plats kan samla material till sitt examensarbete för en kandidat-, magister- eller masterexamen.

Mer information om möjligheter till studier och praktik utomlands

Studentförsäkringen gäller alla som är antagna till och bedriver högskolestudier. Kammarkollegiet kan erbjuda dig en försäkring under din vistelse utomlands.

Vem ansvarar för kostnader?

KTH ansvarar inte för kostnader utanför KTH i samband med examensarbetet eller för personskador, egendomsskador, ekonomiska eller andra skador vare sig direkta eller indirekta som studenten kan orsaka organisationen eller som kan uppkomma till följd av examensarbetet.

Övrigt

KTH:s övergripande regler och riktlinjer för examensarbeten

Här finner du övergripande regler, riktlinjer, bedömningsgrunder och kriterier för 15- resp 30-poängs examensarbeten.

Ta ditt exjobb vidare

Vill du fortsätta utveckla ditt exjobb, eller har du frågor om ägande och avtal? KTH Innovation stödjer studenter och forskare på KTH som vill utveckla sina idéer mot marknaden. Här kan du få hjälp med affärsutveckling, ägande och avtal, finansiering och mycket mer. Dessutom finns alltid flera pågående projekt som skulle kunna passa som studentprojekt i kurser och exjobb.

Besök  eller mejla innovation@kth.se  för mer information.

Sök bland färdiga exjobb

I KTH:s publikationsdatabas DiVA kan du söka fram exjobb/studentuppsatser utförda av våra studenter.

Andra sätt att hitta exjobb

Här finner du förslag på andra sätt att hitta exjobb och praktikplatser