Till innehåll på sidan

Minor Field Studies - fältstudier i utvecklingsland

Genom KTH har du som är student möjlighet att bedriva fältstudier i ett låg – eller medelinkomstland, så kallade Minor Field Studies, MFS. Via MFS skapas möjligheter att få kunskap, förståelse och erfarenheter för utmaningar och miljöer i låg- och medelinkomstländer runt om i världen.

Utlandsbloggen, Ellinor på Fiji

Häng med Ellinor på Fiji

Följ Ellinor Wahnströms bloggande från Fiji våren 2022. För två år sedan blev hennes MFS-resa inställd på grund av pandemin, men nu ska hon med hjälp av stipendiemedeln skriva sitt examensarbete i fält. 

MFS är ett Sida-finansierat stipendium som ger dig som KTH-student möjlighet att genomföra ditt examensarbete, på grund eller avancerad nivå, i fält i ett låg- eller medelinkomstland. Du behöver vara på plats i minst åtta sammanhängande veckor och studien ska resultera i ett examensarbete på kandidat-, magister- eller masternivå i form av en rapport på engelska om 15 till 30 högskolepoäng.

Ett MFS-arbete kännetecknas av att det har relevans för FN:s globala mål för hållbar utveckling  och Agenda 2030. MFS förbereder dig som student att verka i en global kontext samt att stärka din kompetens inom de globala hållbarhetsmålen. KTH får årligen in cirka 90 ansökningar om MFS som fördelas på de stipendiemedel vi disponerar. Dessa brukar varierar mellan cirka 40 till 60 per läsår.

Bland de projekt som beviljats finns exempelvis studier om hållbar mobilitet i Kenya och utveckling av solceller för vattenrening i Colombia.

Innehållsansvarig:MFS-info@kth.se
Tillhör: Studentwebben
Senast ändrad: 2022-01-21