Till innehåll på sidan

Studera i ett låg- eller medelinkomstland

Som KTH-student kan du lägga delar av din utbildning runt om i världen. Utöver KTH:s partneruniversitet som du kan åka på utbyte till, kan du även genomföra projekt och exjobb i låg- och medelinkomstländer i exempelvis Afrika, Asien eller Latinamerika.

Minor Field Studies

Genom KTH har du som är student möjlighet att bedriva fältstudier i ett låg – eller medelinkomstland, så kallade Minor Field Studies, MFS. MFS är ett Sida-finansierat stipendium för dig som ska genomföra ditt examensarbete på grund eller avancerad nivå.

Läs mer på KTH:s sidor om Minor Field Studies

Projektkurser i Afrika via KTH Global Development Hub

KTH Global Development Hub (GDH) bedriver en samordnad utbildnings- och innovationsverksamhet för global hållbar utveckling i nära samarbete med ett antal universitet i Afrika söder om Sahara. Som student i årskurs 3 erbjuds du möjlighet att resa till Afrika under fyra till sex månader och medverka i projekt som handlar om att ta fram lösningar på lokala samhällsutmaningar kopplade till FN:s globala hållbarhetsmål.

Läs mer om projektkurserna i Afrika