Till innehåll på sidan

Studie- och karriärvägledning

KTH erbjuder dig studie- och karriärvägledning, för att du ska utveckla effektiva studiestrategier och göra välgrundade val i din studiesituation. Kontakta din studie- och karriärvägledare om du behöver vägledning i din studiesituation.

Behöver du vägledning i dina studier?

Vänd dig till studie- och karriärvägledare (ibland benämnt som masterkoordinator på masterprogram) om du har frågor som rör:

  • val av kurser, inriktningar och program
  • antagning och behörighet
  • förbättrade studievanor och studieteknik
  • upprättande av en individuell studieplan vid behov
  • dina rättigheter och skyldigheter som student

Du kan även få särskilt stöd under dina studier om du har en funktionsnedsättning eller om du är elitidrottare.

Funka – Kompensatoriskt stöd för dig med funktionsnedsättning

Kombinera elitidrott och studier på KTH

Kontakta din studie- och karriärvägledare

Om du inte hittar svar på dina frågor på Studentwebben är du välkommen att kontakta din studie- och karriärvägledare.