Till innehåll på sidan

Kontakta oss på ​​​​​​​Kompletterande pedagogisk utbildning mot ämneslärare i gymnasium och grundskola (KPU), 90 hp

Det finns många personer knutna till ditt program som hjälper dig genom studierna, i allt från kursval till utlandsstudier. Här hittar du kontaktinformation till din studievägledare och programansvarig.

Studievägledare

Som studievägledare finns jag här för dig om du behöver stöd under din studietid. Kontakta mig om du vill diskutera din studiesituation, vill ha vägledning i exempelvis valbara kurser.

Programansvarig

Som programansvarig är jag ansvarig för programmets innehåll, genomförande och att programmet uppfyller lärandemålen.

Vill du påverka din utbildning?

På varje sektion (THS) finns det en studienämnd, som samlar in studenternas åsikter, och tillsammans med KTH förbättrar och utvecklar utbildningen. Studienämnden kan även stötta dig när du kontaktar KTH om din kurs, examination eller utbildning.

Sektioner (ths.kth.se)

Innehållsansvarig:info@kth.se
Tillhör: Studentwebben
Senast ändrad: 2023-01-11