Till innehåll på sidan

Kontakta oss på Datateknik, civilingenjör, 300 hp

Det finns många personer knutna till ditt program som hjälper dig genom studierna, i allt från kursval till utlandsstudier. Här hittar du kontaktinformation till din studievägledare, internationella koordinator och programansvarig samt till studentrepresentanter inom sektionen.

Studievägledare

Som studievägledare finns jag här för dig om du behöver stöd under din studietid. Du kan kontakta mig om du vill diskutera din studiesituation, vill ha vägledning angående valbara kurser eller om du har andra studierelaterade frågor.

Internationell koordinator

Som internationell koordinator hjälper jag dig med frågor om utlandsstudier, exempelvis kan jag vägleda dig att hitta ett utbytesalternativ som passar dig och ge dig praktiskt stöd under resans gång.

Programansvarig

Som programansvarig är jag ansvarig för programmets innehåll, genomförande och att programmet uppfyller lärandemålen.

Vill du påverka din utbildning?

På varje sektion (THS) finns det en studienämnd, som samlar in studenternas åsikter, och tillsammans med KTH förbättrar och utvecklar utbildningen. Studienämnden kan även stötta dig när du kontaktar KTH om din kurs, examination eller utbildning.

Sektioner (ths.kth.se)

Innehållsansvarig:info@kth.se
Tillhör: Studentwebben
Senast ändrad: 2022-09-09