Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Pawel Herman

Profilbild av Pawel Herman

UNIVERSITETSLEKTOR

Detaljer

Adress
LINDSTEDTSVÄGEN 5
Rum

Forskare

Forskar-ID

Kurser

Artificiella neuronnät och djupa arkitekturer (FDD3437), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb

Artificiella neuronnät och djupa arkitekturer (DD2437), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb

Examensarbete i datalogi och datateknik med inriktning mot industriell ekonomi, avancerad nivå (DA235X), examinator | Kurswebb

Examensarbete i datalogi och datateknik med inriktning mot maskininlärning, avancerad nivå (DA233X), examinator | Kurswebb

Examensarbete i datalogi och datateknik med inriktning mot systemteknik och robotik, avancerad nivå (DA236X), examinator | Kurswebb

Examensarbete i datalogi och datateknik, avancerad nivå (DA231X), examinator | Kurswebb

Examensarbete i datalogi och datateknik, avancerad nivå (DA239X), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom datateknik, avancerad nivå (DA250X), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom datateknik, grundnivå (DA150X), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb

Examensarbete inom elektroteknik med inriktning mot information och nätverksteknologi, avancerad nivå (EA260X), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom elektroteknik med inriktning mot systemteknik och robotik, avancerad nivå (EA236X), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom elektroteknik, avancerad nivå (EA238X), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom elektroteknik, avancerad nivå (EA250X), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom informations- och kommunikationsteknik, grundnivå (II143X), examinator | Kurswebb

Logik för dataloger (DD1351), assistent | Kurswebb

Mänsklig perception för informationsteknik (DM2350), lärare | Kurswebb

Programsammanhållande kurs i datateknik (DD1390), assistent | Kurswebb

Programsammanhållande kurs i datateknik (DD1391), assistent | Kurswebb

Programsammanhållande kurs i maskininlärning (DD2301), lärare | Kurswebb

Sannolikhetsteori och statistik med tillämpning inom maskininlärning (SF1935), lärare | Kurswebb

Profilbild av Pawel Herman