Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Logic for Computer Scientists

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Kursen ger en introduktion till matematisk logik och dess tillämpningar inom datalogi. Du får lära dig:

  • använda logik för att formalisera egenskaper hos datastrukturer, algoritmer och datorsystem
  • genomföra bevis för att härleda slutsatser utifrån givna premisser
  • behärska olika bevistekniker, såsom naturlig deduktion, induktion. s.k. Hoare-logik för programverifikation, och temporal-logik för systemverifikation
  • förstå hur logiska formler kan ges en precis matematisk (modell-teoretisk) innebörd
  • behärska grunderna för automatisk deduktion
  • förstå och resonera kring viktiga egenskaper hos bevissystem, såsom sundhet, fullständighet och avgörbarhet

Teachers