Program Integrating Course in Machine Learning

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Welcome to the Program Integrating Course in Machine Learning!

In this course we will meet once every period and discuss topics such as:

  • The logistic and experiences of a machine learning student at KTH: courses tracks and thesis project.
  • Where do machine learning graduates work? Academia, industry and the public sector
  • The ethics of making conclusions from experiments and results and presenting these to the public.
  • Privacy, security and ethical issues around "big data".
  • What machine learning can and cannot predict
  • Conduct code for a machine learning scientist

The course will also include industrial field trips and seminars.

Teachers

Feedback News