Programme Integrating Course in Computer Science Engineering

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Detta är en kurs som sträcker sig över hela årskurs 1-3 i datateknikprogrammet. Den kan bara läsas av den som går på detta program. Kursens mål är att göra kursdeltagarna till professionella studenter, bland annat genom att visa hur programmets kurser hänger ihop och ge var och en tillfälle att reflektera över sin studiesituation och aktuella kurser. Den ska skapa kontakter mellan årskurserna och med lärare, och den har också en programkvalitetsutvecklande funktion.

DD1390 ges under hela årskurs 1-3 och är på 6 hp. Det finns också en variant av kursen som bara går i årskurs 2-3 (för den som börjat i högre årskurs): DD1391, som också hittar sin kursinformation här.

Kursen består av obligatoriska reflektionsseminarier (i snitt 1 hp per år), ett etikmoment i årskurs 1 (1,5 hp) och ett datorhistoriamoment på våren i årskurs 2 (1,5 hp). Dessutom ingår valinformation, programkollegier och programutvärderingar i kursen.

Om du börjar kursen år 2020 kan du läsa vilken kurslitteratur som gäller under Före kursstart i menyn till vänster.

All information om kursen 2020/2021 finns i kursrummet DD1390/91 prosam 2020/21 i Canvas.

Uppgifter och resultat från läsåret 2019/2020.

Uppgifter och resultat från läsåren 2017/2018 och 2018/2019.

Avslutade kursomgångars kursrum i Canvas: 

prosam16prosam16s (resultat från 2016/2017 och 2017/2018)

prosam15prosam15s

prosam14, prosam14s (bara resultat)

Teachers

Feedback News