Programme Integrating Course in Computer Science Engineering

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Detta är en kurs som sträcker sig över hela årskurs 1-3 i datateknikprogrammet. Den kan bara läsas av den som går på detta program. Kursens mål är att göra kursdeltagarna till professionella studenter, bland annat genom att visa hur programmets kurser hänger ihop och ge var och en tillfälle att reflektera över sin studiesituation och aktuella kurser. Den ska skapa kontakter mellan årskurserna och med lärare, och den har också en programkvalitetsutvecklande funktion.

DD1390 ges under hela årskurs 1-3 och är på 6 hp. Det finns också en variant av kursen som bara går i årskurs 2-3 (för den som börjat i högre årskurs): DD1391, som samläser och har gemensam kursinformation med DD1390.

Kursen består av obligatoriska reflektionsseminarier (i snitt 1 hp per år), ett etikmoment i årskurs 1 (1,5 hp) och ett datorhistoriamoment på våren i årskurs 2 (1,5 hp). Dessutom ingår valinformation, programkollegier och programutvärderingar i kursen.

Om du börjar kursen år 2023 kan du läsa vilken kurslitteratur som gäller under Före kursstart i menyn till vänster.

Avslutade kursomgångars kursrum i Canvas: 

Teachers

Feedback News