Programsammanhållande kurs i datateknik

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Logga in till din kurswebb

Du är inte inloggad på KTH så innehållet är inte anpassat efter dina val.

Detta är en kurs som sträcker sig över hela årskurs 1-3 i datateknikprogrammet. Den kan bara läsas av den som går på detta program. Kursens mål är att göra kursdeltagarna till professionella studenter, bland annat genom att visa hur programmets kurser hänger ihop och ge var och en tillfälle att reflektera över sin studiesituation och aktuella kurser. Den ska skapa kontakter mellan årskurserna och med lärare, och den har också en programkvalitetsutvecklande funktion.

DD1390 ges under hela årskurs 1-3 och är på 6 hp. Det finns också en variant av kursen som bara går i årskurs 2-3 (för den som börjat i högre årskurs): DD1391, som också hittar sin kursinformation här.

Kursen består av obligatoriska reflektionsseminarier (i snitt 1 hp per år), ett etikmoment i årskurs 1 (1,5 hp) och ett datorhistoriamoment på våren i årskurs 2 (1,5 hp). Dessutom ingår valinformation, programkollegier och programutvärderingar i kursen.

Om du börjar kursen år 2018 kan du läsa vilken kurslitteratur som gäller under Före kursstart i menyn till vänster. All information om kursen läggs upp i kursrummet i Canvas inför kursstarten den 27 augusti 2018 klockan 8.15 i sal Q1.

Snabblänkar till kursens kursrum i Canvas:
prosam18prosam17, prosam17sprosam16, prosam16s

Avslutade kursomgångars kursrum i Canvas: 

prosam15prosam15s

prosam14, prosam14s (bara resultat)

Lärare

Nästa schemahändelse

Tors 21 mar 15:00-17:00 Information Plats: D1

Ingen aktivitet senaste månaden. Gå till Nyhetsflödet för att se äldre.

Feedback Nyheter