Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Före kursstart

Kurslitteratur för kursomgången som börjar 2023

Lär för din framtid - så lyckas du med högskolestudier av Jannika Andersson Chronholm och Staffan Andersson, Studentlitteratur, ISBN 978-91-44-06652-3. Ca 300 kronor på Kårbokhandeln. Boken finns också på Bokus och Adlibris Kursboken Lär för din framtid

Övrig litteratur
Inför varje reflektionsseminarium kommer ytterligare litteratur att läggas upp på seminariets webbsida i kursrummet på Canvas.

Funktionsnedsättning

Om du har en funktionsnedsättning kan du få stöd via Funka:
https://www.kth.se/student/stod/studier/funktionsnedsattning/

Informera dessutom kursledaren om du har särskilda behov. Visa då upp intyg från Funka.