Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Post archive

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Posts appear on your news feed together with other events in reverse chronological order (latest first) and grouped by month.

If you cannot find a post here, it may belong to non-selected course rounds/ groups.

May 2017

11 May 14.51Viggo Kann (Teacher)Accessible to the whole world
Prosamenkäten ska skickas in denna vecka. Om du har gjort det kan du sluta läsa här. Om du inte har fått ...

February 2017

02 February 09.59Viggo Kann (Teacher)Accessible to the whole world
THS anordnar konferens om utbildningen 10 februari 2017 Studentkåren anordnar THS EduConference i Nymble den ...

January 2017

30 January 09.04Viggo Kann (Teacher)Accessible to the whole world
ARC, Akademiskt resurscentrum i KTH-biblioteket, har många intressanta seminarier närmaste tiden, öppna för ...

April 2015

20 April 09.16Viggo Kann (Teacher)Accessible to the whole world
Seminarier på Akademiskt resurscentrum i biblioteket Tips! Du känner väl till Akademiskt resurscentrums ...

February 2014

25 February 22.29Viggo Kann (Teacher)Accessible to the whole world
Gnomes programmeringspraktikprogram för kvinnor Alla kvinnor som studerar på datateknik är välkomna att söka ...

25 February 12.08Viggo Kann (Teacher)Accessible to the whole world
Alumnföredrag: Datateknik och entreprenörskap Idag 25 februari kl 17.15-18.00 i sal D1.Sima Baymani som tog ...

November 2013

11 November 09.05Viggo Kann (Teacher)Accessible to the whole world
Uppgiften och schemat för prosamseminariet i period 2 2013 finns nu tillgängliga. Temat är Mål och ...

September 2013

24 September 07.24Olof Bälter (Assistant)Accessible to the whole world
Enligt programansvarige Johan Karlander kommer studenter på de internationella inriktningarna bli ...

23 September 16.57Olof Bälter (Assistant)Accessible to the whole world
D-programmet har 14 valfria poäng i åk 3. (Frågan kom under ett prosamseminarium)

March 2011

08 March 09.51Viggo KannAccessible to the whole world
Hej! Diskutera gärna prosamkursen här, men jag lovar inte att läsa inläggen, så om du har någon fråga om ...