Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Kurs-PM (historik)

Kurs-PM beskriver hur undervisningen har lagts upp i olika kursomgångar. Nedan listas tidigare Kurs-PM årsvis:

Johan Flid Fridell created page 12 September 2016

Teacher Viggo Kann changed the permissions 29 September 2016

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.