Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Valstatistik

Statistik för mastervalen sedan 2013

Antalet D-teknologer som valt olika masterprogram. (Antal antagna med fetstil.)

Masterprogram 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Datalogi 108 116 105 90 108 110 88 96 98 117 102
Cybersäkerhet - - - - - - - - - 21 10
Inbyggda system 2 3 2 2 3 1
Industriell ekonomi 8 11 12 15 13 6 9 8 4 9 5
Information och nätverksteknologi - - - -
Interaktiv medieteknik - - - 9 9 5 5 2 2 4
Kommunikationssystem 1 1
Maskininlärning 2 4 2 19 13 11 20 24 13 14 31
Medicinsk teknik 1 0 1 1
Människa-datorinteraktion 7 12 17 - - - - - - - -
Nätverkstjänster och system 1 - - - - -
Programvaruteknik för distr. system 1 1
Systemteknik och robotik 1 1 1 1 1
Tillämpad matematik 3 2 2 1 6 1 7 5 6
ICT Innovation - - - 0 1 1 1 1
Totalt 130 150 142 137 149 141 119 135 126 169 159

Statistik för spårvalet inom datalogimastern inför 2017-2022 

Slutligt spårval (period 3 i årskurs 2) inom parentes. 

Spår
2017 2018 2019 2020 2021 2022
dataanalys (data science) 29 (40) 41 44 43 (31) 36 36
högprestandaberäkningar (high performance computing) 3 (3) - - - - -
individuellt (individual) 3 (11) 2 4 ? (5) 1 0
interaktionsdesign (interaction design) 2 (5) 9 1 9 (4) 3 6
kognitiva system (cognitive systems) 6 (3) 14 14 15 (10) 14 15
programsystemteknik (software technology) 66 (75) 81 87 34 (29) 50 90
säkerhet och integritet (security and privacy) - - - 23 (15) 28 -
teoretisk datalogi (theoretical computer science) 5 (7) 8 23 5 (2) 7 7
vetenskapliga beräkningar (scientific computing) 3 (2) 1 3 3 (5) 7 3
visualisering och grafik (visualization and interactive graphics) 6 (8) 14 21 19 (15) 20 20
utbytesstudier 23
Totalt 123 (154) 170 197 149 (116) 166 200

Statistik för spårvalet inom datalogimastern inför 2014-2016 (gamla spåren)

Slutligt spårval (period 4 i årskurs 2) inom parentes. Observera att spåren ändrades 2017.

Spår 2014 2015 2016
Autonoma system 6 (5) 15 (15) 29 (29)
Beräkningsbiologi 4 (1) 0 (1) 1 (2)
Datasäkerhet 7 (6) 6 (7) 29 (28)
Datorsystemteknik 2 (3) - -
IT management 2 (1) 11 (11) 11 (12)
Ljud och musik 3 (2) 1 (2) 0
Programsystemteknik 30 (38) 24 (33) 64 (68)
Språkteknologi 4 (3) 5 (6) 5 (6)
Teoretisk datalogi 3 (3) 5 (5) 7 (9)
Individuellt spår 17 (7) 10 (15) 28 (24)
Totalt 71 (69) 77 (95) 175 (178)

Teacher Viggo Kann created page 10 September 2014