Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Ersättningsuppgifter

Den som missat någon obligatorisk uppgift i kursen måste göra en ersättningsuppgift. Instruktionerna för ersättningsuppgifter framgår nedan.

  • Missad skriftlig reflektion: lämna in uppsatsen enligt beskrivningen på det missade seminariets webbsida. För inlämningar som görs mer än en vecka efter seminariet, se nedan.
  • Missad närvaro vid reflektionsseminarium: läs sex övriga gruppmedlemmars reflektioner och skriv ett tvåsidigt dokument, så kallad seminarieuppsats, där du reflekterar över deras reflektioner. Skicka dokumentet i PDF till din mentor inom en vecka efter seminariet. För inlämning av seminarieuppsatser mer än en vecka efter seminariet, se nedan.
  • Missad etikessä eller etikgruppseminariedeltagande: se etikuppgiftsbeskrivningen i kursrummet. Du kan göra sena inlämningar direkt till ansvarig för etikmomentet, men rättningstiden kan då bli längre.
  • Missat datorhistoriaprojekt: gör datorhistoriaprojektet nästföljande år enligt nästföljande kursomgångs uppgiftsbeskrivning.
  • Annan missad obligatorisk uppgift som ingår i ett seminarium: se den aktuella seminariesidan eller kontakta kursledaren.

Sent redovisade uppgifter leder till minskat antal betygspoäng (skötsamhetspoäng). Se beskrivningen av din kursomgångs examination.

Samlad hantering av försenade skriftliga reflektioner och ersättningsuppgifter för närvaro 

Till och med en vecka efter seminariet kan du lämna in en försenad skriftlig reflektion (i Peergrade) och ersättningsuppgift för missad närvaro (i mejl till mentorn). Sådana försenade uppgifter rapporteras som 0 poäng när dom godkänns av mentorn.

Skriftliga reflektioner och ersättningsuppgifter som är senare än så hanteras två gånger om året, i slutet av period 2 och i samband med labbveckan i juni. Mer information om detta publiceras nedan.

Om du har kommit ett eller flera år efter i kursen på grund av studieuppehåll ska du kontakta kursledaren i god tid före läsårets start för att bli flyttad till en senare kursomgång.

Labbveckan i juni 2024

labbveckan i juni 2024 kan du lämna in restuppgifter (reflektionsdokument och ersättningsuppgifter för missad seminarienärvaro). Då kommer det också att ordnas promenadomseminarier för dom fem seminarieteman som genomförts 2023/2024 (studieteknik, masterprogram, plugga och jobba utomlands, minoriteter och likabehandling, studentinflytande och utbildningskvalitet).

I labbveckan (samling i valvet vid Lindstedtsvägen 5) kommer Marcus Dicander att anordna omseminarier för följande teman:

4 juni kl 13:30 period 1 (studieteknik, masterprogram)
4 juni kl 15:00 period 2 (plugga och jobba utomlands och i internationella projektgrupper)
5 juni kl 13:30 period 3 (minoriteter och likabehandling)
5 juni kl 15:00 period 4 (studentinflytande och utbildningskvalitet)

Om du saknar närvaro för något av dessa seminarier rekommenderar vi att du deltar i omseminariet istället för att skriva en ersättningsuppgift för missad närvaro för det seminariet.

Fyll i anmälningsformuläret senast 3 juni 2024 kl 12:00 om du vill delta i ett omseminarium och/eller lämna in ersättningsuppgifter för missad uppsats eller närvaro. Om du inte är säker på vad du har missat i prosamkursen kan du i anmälningsformuläret ange att du behöver hjälp med det.

Försenade uppgifter (uppsatser såväl som seminarienärvaro) rapporteras som -2 poäng när dom godkänns i januari eller vid labbveckan. Förr eller senare måste du lämna in uppgifterna för att bli klar med kursen.

Januari 2025

Därefter är nästa tillfälle att lämna in restuppgifter (reflektionsdokument och ersättningsuppgifter för missad seminarienärvaro)  tentaveckan i januari 2025. För att få göra det ska du fylla i ett anmälningsformulär som kommer att publiceras här i december 2024.