Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Kursdata & kursanalys

DD1390 är obligatorisk för datateknikprogrammet och ges under hela årskurs 1-3. Det finns också en mindre variant av kursen som bara går i årskurs 2-3 (för den som börjat i högre årskurs): DD1391.

Kursen examineras med skriftliga reflektionsdokument och aktiv medverkan vid reflektionsseminarier (i snitt 1 hp per år), ett etikmoment i årskurs 1 (1,5 hp) och ett datorhistoriagrupprojekt på våren i årskurs 2 (1,5 hp).

Programmoment som ingår i kursen:

  • reflektera och argumentera muntligt och skriftligt på svenska,
  • identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och fortlöpande utveckla sin kompetens,
  • analysera och ta ställning till samhälleliga och etiska konsekvenser av datatekniska tillämpningar,
  • arbeta i grupp och presentera ett projektarbete muntligt och skriftligt.

För att se hela tabellen nedan tryck på pil-symbolen (Min/Max) på sidans högra hörn. Du ser då endast sidinnehållet och menyn göms. Tryck på pilarna igen för att få tillbaka menyn.

Kursomgång Examinator och
kursansvarig
Antal reg.
studenter
Prestations-
grad
Examinations-
grad
Förändringar som införs i årets kurs (exempel) Kursanalys 
prosam20 2020-2023 Viggo Kann Pandemianpassning. Ny struktur på kursrummet. Revision av seminariet minoriteter och likabehandling våren 2023
prosam19 2019-2022 Viggo Kann Fler råd om seminarieupplägg till mentorerna. Studieteknikseminariet inte obligatoriskt för DD1391. våren 2022
prosam18 2018-2021 Viggo Kann 237 70% 60% Nytt seminarietema: ergonomi och psykisk hälsa.
Datorhistoriamomentet inte längre graderat.
kursanalys
distansenkät
fuskenkät
prosam17 2017-2020 Viggo Kann 207 71% 61% Canvas används för kursinformation och resultatrapportering. kursanalys
prosam16 2016-2019 Viggo Kann 225 73% 56% Utökad maxlängd på reflektionerna. kursanalys
prosam15 2015-2018 Viggo Kann 214 73 % 61 % Nytt seminarietema: ergonomi. kursanalys
prosam14 2014-2017 Viggo Kann 201 73% 59% Frivilligt studiebesök på IT-företag i årskurs 3. kursanalys
prosam13 2013-2016 Viggo Kann 191 77 % 61 % Nya seminarieformer såsom gåseminarier har använts. kursanalys

prosam12 2012-2015

Viggo Kann 186 81 % 73 % Nytt seminarietema: minoriteter och likabehandling. kursanalys

prosam11 2011-2014

Viggo Kann 177 78 % 71 %

Nytt seminarietema i årskurs 2 och 3: masterprogram.

kursanalys

prosam10 2010-2013

Viggo Kann 196 65 % 57 %

Krav på tillräckligt hög reflektionsnivå för att VG ska ges.

kursanalys

prosam09 2010-2012

Viggo Kann 138 82 % 74 %

Första gången kursen gick. Denna omgång gick bara årskurs 2 och 3.

kursanalys

Johan Flid Fridell created page 12 September 2016

Teacher Viggo Kann changed the permissions 29 September 2016

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.