Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

News feed

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

May 2017
Teacher Viggo Kann posted 11 May 2017
 
February 2017
Teacher Viggo Kann posted 2 February 2017
 
January 2017
Teacher Viggo Kann posted 30 January 2017
 
April 2015
Teacher Viggo Kann posted 20 April 2015

Viggo Kann tagged with ARC. 20 April 2015

 
February 2014
Teacher Viggo Kann posted 25 February 2014
 
Teacher Viggo Kann posted 25 February 2014
 
November 2013
Teacher Viggo Kann posted 11 November 2013
 
September 2013
Assistant Olof Bälter posted 23 September 2013
Teacher commented 24 September 2013

På den inledande föreläsningen för årskurs 3 i början av perioden berättade jag om treans innehåll och utrymmet för valfritt. Bilderna från föreläsningen ligger länkade från detaljschemat för den som inte var där. Den 17 oktober blir det en timmes information inför kursvalet där jag berättar om kurser som finns att välja på.

 
Assistant Olof Bälter posted 24 September 2013