Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Viggo Kann

Profilbild av Viggo Kann

PROFESSOR

Detaljer

Arbetar vid

TEORETISK DATALOGI

Adress
LINDSTEDTSVÄGEN 5, PLAN 5

Forskare

Forskar-ID

Om mig

Jag är professor i datalogi (sedan 2000) och studierektor (sedan 1998 med avbrott 2012-2015) på avdelningen Teoretisk datalogi på skolan för elektroteknik och datavetenskap. En femtedel av min tid arbetar jag för institutionen för lärande, där jag bland annat ger kurserna Examinatorskap för kurser på KTH och Utveckla lärandet med betygskriterier och koordinerar studierektorsnätverket, PA-nätverket, PriU-grupperna och storträffarna. Jag är kursledare för den programsammanhållande kursen och kursen Algoritmer, datastrukturer och komplexitet. Jag forskar inom språkteknologi och datadidaktik inom civilingenjörsprogrammet i datateknik. Mina projekt är för närvarande kvalitet och mångfald i examination, fusk och förebyggande av fusk, examinatorsutbildning och programsammanhållande kurser. Jag är också ordförande för KTH:s språkkommitté.


Kurser

Algoritmer, datastrukturer och komplexitet (DD2350), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb

Etikmoment i introduktion till datalogi (DD1348), examinator, kursansvarig | Kurswebb

Examensarbete i datalogi och datateknik med inriktning mot industriell ekonomi, avancerad nivå (DA235X), examinator | Kurswebb

Examensarbete i datalogi och datateknik med inriktning mot maskininlärning, avancerad nivå (DA233X), examinator | Kurswebb

Examensarbete i datalogi och datateknik med inriktning mot systemteknik och robotik, avancerad nivå (DA236X), examinator | Kurswebb

Examensarbete i datalogi och datateknik, avancerad nivå (DA231X), examinator | Kurswebb

Examensarbete i datalogi och datateknik, avancerad nivå (DA239X), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom datalogi och datateknik med inriktning mot kommunikationssystem, avancerad nivå (DA246X), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom datateknik, avancerad nivå (DA250X), examinator | Kurswebb

Examinatorskap för kurser på KTH (LH221V), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb

Handledning, undervisning och lärande i datalogiutbildning (DA1700), assistent | Kurswebb

Individuellt projekt i teoretisk datalogi (DD2467), assistent | Kurswebb

Programsammanhållande kurs i datalogi (DD2300), lärare, assistent | Kurswebb

Programsammanhållande kurs i datateknik (DD1390), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb

Programsammanhållande kurs i datateknik (DD1391), examinator, kursansvarig | Kurswebb

Reflekterande undervisning ur ett ämnesperspektiv (LH222V), kursansvarig | Kurswebb

Spelteori (SF2972), lärare | Kurswebb

Språkteknologi (DD2417), assistent | Kurswebb

Språkteknologi med introduktion till maskininlärning (DD1418), lärare | Kurswebb

Utveckla lärandet med betygskriterier (LH216V), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb

Utveckla lärandet med betygskriterier (LH216U), examinator | Kurswebb

Profilbild av Viggo Kann

Publikationer

Publikationslista