DD1348 Etikmoment i introduktion till datalogi 1,5 hp

Ethics in Introduction to Computer Science

Kursen består av det etikmoment som ingår i DD1390 Programsammanhållande kurs.

Kursen kan bara läsas av den som börjar senare del av Datateknikprogrammet och därför inte kan läsa hela DD1390.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  P, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 etik19 för programstuderande

 • Perioder

  HT19 P2 (1,5 hp)

 • Anmälningskod

  50643

 • Kursen startar

  2019-10-28

 • Kursen slutar

  2020-01-14

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Viggo Kann <viggo@kth.se>

 • Målgrupp

  Endast CDATE-studenter som inte antagits till DD1340 eller DD1390, ej öppen för andra program.

HT18 etik18 för programstuderande

 • Perioder

  HT18 P2 (1,5 hp)

 • Anmälningskod

  51285

 • Kursen startar

  2018-11-19

 • Kursen slutar

  2018-12-07

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Kursansvarig

  Viggo Kann <viggo@kth.se>

 • Målgrupp

  Endast CDATE-studenter och D-studenter och COPEN-studenter som inte läst DD1340 eller DD1390, ej öppen för andra program.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska kursdeltagare kunna analysera och ta ställning till samhälleliga och etiska konsekvenser av datatekniska tillämpningar.

Kursens huvudsakliga innehåll

Grundläggande etik: etiska grundbegrepp, dataetik.

Behörighet

Rekommenderade förkunskaper

Motsvarande 2D1320/DD1320 Tillämpad datalogi, 2D1343/DD1343 Datalogi eller 2D1344/DD1344 Grundläggande datalogi.

Litteratur

Meddelas senast 4 veckor före kursstart på kursens hemsida.

Examination

 • ETI1 - Etik, 1,5, betygsskala: P, F

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se: http://www.kth.se/csc/student/hederskodex.

Krav för slutbetyg

Etik (ETI1; 1,5 hp).

Ges av

EECS/Datavetenskap

Kontaktperson

Viggo Kann, e-post: viggo@kth.se

Examinator

Viggo Kann <viggo@kth.se>

Övrig information

Kursen kan bara läsas av den som börjar senare del av Datateknikprogrammet och därför inte kan läsa hela DD1390.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.