Skolan för elektroteknik och datavetenskap

Skolan för elektroteknik och datavetenskap är en av fem skolor vid KTH. Vår verksamhet omfattar forskning, utbildning och samverkan inom elektroteknik, datavetenskap samt informations- och kommunikationsteknik.

Vi bedriver forskning på grundnivå och tillämpad nivå som möter verkliga samhällsproblem och utmaningar - allt med en vetenskaplig excellens och i samverkan med det omgivande samhället. Våra utbildningar inom elektroteknik och datavetenskap skapar framtidens ingenjörer och forskare.

Våra forskningsområden

Digitala preventivmedel

Nya digitala preventivmedel har väckt stor uppståndelse, från godkännandet i Europa och USA, uppståndelsen i Sverige då flera oönskade graviditeter ra...

Läs artikeln

Säkerhets- och integritetsforskning tar över KTH i sommar

Smart och uppkopplat. Det är så många skulle beskriva framtidens hållbara samhälle, men om den visionen ska kunna bli verklig behöver säkerheten och s...

Läs artikeln

Fem projekt som kommer förändra framtidens industri

Kungliga IngenjörsVetenskaps Akademien (IVA) har utsett de 100 forskningsprojekt i Sverige som har störst möjlighet att påverka och bidra till framtid...

Läs artikeln

Kalender

Fler kalenderhändelser
Tillhör: Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)
Senast ändrad: 2019-03-14