Till innehåll på sidan

Forskarutbildning

På skolan för elektroteknik och datavetenskap finns fyra doktorsprogram i ämnena elektroteknik, datalogi, medierad kommunikation samt informations- och kommunikationsteknik.

Foto: Jezzica Sunmo/Folio

Skolans fyra doktorsprogram

De fyra programmen innehåller kurser inom en rad olika områden:

 • Datalogi
 • Medieteknik och interaktionsdesign
 • Människa-datainteraktion
 • Numerisk analys
 • Tal, musik och hörsel
 • Elektroteknisk teori och konstruktion
 • Elkraftteknik
 • Fusionsplasmafysik
 • Mikro- och nanosystem
 • Nätverk och systemteknik
 • Reglerteknik
 • Rymd- och plasmafysik
 • Teknisk informationsvetenskap
 • Elektronik
 • Elektroniksystem
 • Kommunikationssystem
 • Programvaruteknik och datorsystem

Vill du läsa mer om kurserna inom respektive område, besök KTH:s förteckning över forskarkurser

Om forskarutbildning

Skolans forskarutbildning sköts av en utsedd forskarutbildningsansvarig. Dennes främsta uppgift är att ansvara för kvalitet i utbildningen och säkerställa att regler och rutiner följs. Varje doktorsprogram leds i sin tur av en programansvarig som ansvarar för skolans arbete med kurser på forskarnivå, det operativa arbetet inom programmet, att i samråd med forskarutbildningsansvarig bereda och utveckla programmets ämnesstudieplaner samt leda programmets kvalitetsarbete.

Doktorandstudier på KTH

Kontakt

Har du frågor om våra program eller om det praktiska kring doktorandstudier i stort? Kontakta Doctoral Education Support .

Tillhör: Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)
Senast ändrad: 2023-02-13