Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Utbildning i elektroteknik och datavetenskap

På skolan för elektroteknik och datavetenskap utbildar vi ingenjörer, mastersstudenter och forskare inom elektroteknik och datavetenskap. Våra utbildningar finns på KTH Kista och KTH Campus i Stockholm.

Händer som arbetar med teknik

KTH Kista flyttar till KTH Campus

Verksamheten på KTH Kista kommer från och med vårterminen 2025 succesivt att flyttas till KTH Campus. Flytten ska ge forskare, lärare och studenter mer gemenskap, bättre resurser och närmare samarbete.

Läs mer om KTH Kistas flytt till KTH Campus (internwebben)

Undervisningen på skolan anknyter till vår forskning som håller internationellt hög klass och ger förankring i praktiken. Våra lärare är engagerade pedagoger, kompetenta inom sina respektive ämnesområden.

Program

Skolan för elektroteknik och datavetenskap erbjuder fem civilingenjörsutbildningar, tre högskoleingenjörsutbildningar och en engelskspråkig kandidatutbildning. På avancerad nivå finns 16 masterprogram som ges på engelska. Vi erbjuder också forskarutbildning inom fyra områden.

Civilingenjörsprogram

Högskoleingenjörsprogram

Kandidatprogram

Kandidatprogram i information- och kommunikationsteknik (TCOMK) (ges på engelska)

Masterprogram

Forskarutbildning

I nära samarbete med industrin arbetar skolans doktorander med forskning i framkant inom transport, processindustri och smarta elnät, områden som förbereder dem för en karriär inom både industrin och forskning.

Skolan har fyra doktorandprogram:

  • Datalogi
  • Elektroteknik- och systemteknik
  • Informations- och kommunikationsteknik
  • Medierad kommunikation

Skolans fyra doktorsprogram