Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Elektroteknik, högskoleingenjör, 180 hp

Högskoleingenjörsprogrammet inom Elektroteknik på KTH ger en stabil grund för att direkt efter examen kunna jobba inom i stort sett alla tekniska branscher. Elektroteknik har en avgörande betydelse för framtidens näringsliv och ett hållbart samhälle. Det är bland annat en förutsättning för smarta elnät och en övergång till förnybara energikällor.

En ung ingenjör kontrollerar elektroniskt system.

VIKTIGA DATUM 2024

15 mars: Anmälan öppnar
15 april: Anmälan stänger
20 juni: Sista kompletteringsdag
11 juli: Antagningsbesked 1
19 juli: Sista svarsdag
25 juli: Antagningsbesked 2
12 augusti: Obligatoriskt upprop.
Slutet av augusti: Programstart

Överblick över utbildning

Matematik 13%
Fysik 4%
Elektroteknik 13%
Programmering 5%
Datorteknik 12%
Breddande färdigheter 9%
Valbar kurs eller inriktning 26%
Projekt/Examensarbete 18%
Jämför med annat program

Jämför med annat program ​​​​​​​ ​​​​​​​ 

Möjligheter med elektroteknik

Elektroteknik bygger på elektricitet och magnetism och innefattar så gott som all den teknik som använder elektricitet. Utvecklingen inom området ligger till grund för mycket av den nya teknik vi ser i samhället i dag, som exempelvis mobiltelefoner, robotar och solceller. Dagens samhälle är väldigt beroende av elektroteknik som finns i allt från våra trafiksystem till våra sjukhus. Framtidens hållbara samhälle bygger även på att vi lyckas utveckla hållbara lösningar inom elektroteknik. Exempelvis behövs elektroteknik för klimatsmarta transporter, förnybar energi, e-hälsa och att hantera den ständigt ökande datatrafiken.

Utbildning

Du utbildar dig till ingenjör med kompetens att använda och utveckla avancerad teknik till exempel för att förse samhällen med förnybar el eller att hantera den ökande mängden data och många andra spännande tillämpningar däremellan. Under det tredje året kan du välja kurser inom två olika tillämpningsområden: Elkraftteknik eller Inbyggda system och datornätverk. Du har även möjlighet att komplettera för fortsatta studier på masternivå.

Årskursbeskrivning år 1-3

Utbildningsplan och kurslistor (Kurs- och programkatalogen)

KTH:s utbildningar lägger en gedigen grund för livslångt lärande. Det innebär att du får med dig förmågan att fortsätta lära dig själv även efter din utbildning för att kunna lösa problem av olika slag. Du får en god grund för fortsatt personlig utveckling för att kunna hänga med i den snabba teknikutvecklingen och på framtidens arbetsmarknad.

Jobb och framtid

Efter examen har du goda karriärmöjligheter inom området elektroteknik. Du kan exempelvis jobba med elektriska installationer, elnätet och framtidens energiförsörjning, elektronik och inbyggda system.

Du kan även jobba med områden som framtidens transporter, mobiltelefoni, Internet of Things, mobil kommunikation, eller framtidens fordons- och järnvägsteknik. Det finns även stora möjligheter att arbeta med medicintekniska lösningar för en förbättrad hälso- och sjukvård.

​​​​​​​ Alumner berättar

KTH Innovation hjälper dig som vill utveckla en idé

Efter KTH - jobb efter utbildningen ​​​​​​​ ​​​​​​​

En kort presentation om Elektroteknik

Medverknade universitetsadjunkt Anders Cajander, forskaringenjör Linus Remahl och KTH-studenten Rickard Ruschkowski. Filmen fokuserar på att besvara frågor om utbildningen.

Elektroteknik för en hållbar värld

Logotyp Globala målen.

Utbildningen lär dig att förstå och utveckla lösningar för flera av de globala målen för hållbar utveckling, framför allt målen om Hållbar energi för alla, Hållbar industri, innovationer och infrastruktur samt Hållbara städer och samhällen. Elektroteknik har en viktig roll i utvecklingen av hållbara energilösningar, transporter och infrastruktur som kan minska vår miljö- och klimatpåverkan. I närapå alla industrier och branscher behövs lösningar som bygger på elektroteknik för att kunna ställa om till fossilfri och hållbar produktion.

Hållbar utveckling är viktigt i KTH:s samtliga utbildningar och integreras i programmets läroplan, både i projektkurser och examensarbeten. Du får aktuell kunskap om de verktyg och metoder samhället behöver för att förändras i en mer hållbar riktning.

KTH:s övergripande hållbarhetsmål i utbildning (KTH Intranät) ​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​

Profilera din utbildning mot hållbar utveckling ​​​​​​​

Undervisning och studiemiljö

I undervisningen kombineras föreläsningar och praktiska övningar. Du får genomföra många laborationer och projekt tillsammans med dina kurskamrater. Under laborationerna arbetar du praktiskt, ibland i team, med att lösa tekniska frågeställningar med hjälp av metoder som även används i företag. Projektarbeten återkommer i alla årskurser, som ett viktigt led i att träna såväl självständig förmåga som samarbete i grupp.

På KTH:s campus i Flemingsberg befinner dig på en av norra Europas snabbast växande platser för forskning, utbildning och samverkan med företag inom teknik och hälsa. Studiemiljöerna är fina med fräscha lokaler och välutrustade labbsalar.

Lärare berättar: "På tre år är du redo för en intressant arbetsmarknad" ​​​​​​​

Studentlivet på KTH består av mycket mer än bara studier. Som student på Elektroteknik tillhör du Ingenjörssektionen Flemingsberg. Sektionerna på KTH är en del av Tekniska Högskolans Studentkår (THS) och drivs av studenterna själva. De finns till för att främja det sociala studentlivet, utveckla utbildningens kvalitet och stärka kontakten med näringslivet. Utöver sektionerna finns det även flera olika kårföreningar för idrott, spex, event, karriär eller olika sociala specialintressen.

Läs mer om studentlivet på KTH på THS webb ​​​​​​​

Ingenjörssektionen Flemingsbergs hemsida

THS anordnar även en studentmottagning för nyantagna studenter under augusti månad. Mottagningen är till för att du ska få lära känna dina kurskamrater och få goda förutsättningar för ett bra studie- och studentliv.

Läs mer om frivilliga studentmottagningsveckor

Internationella möjligheter

KTH erbjuder många möjligheter till utlandsstudier. Att genomföra en del av dina studier utomlands är en chans att spetsa ditt CV, upptäcka världen och få vänner för livet. Att åka på utbytesstudier inom ramen för programmet i Elektroteknik uppmuntras. Eftersom programmet har många obligatoriska kurser under det tredje året krävs dock lite planering för att det ska vara möjligt. Du kan genomföra utbyte vid universitet där det finns kurser som är snarlika de kurser som ingår i programmet. Du kan även göra examensarbete på ett europeiskt företag eller en fältstudie i ett utvecklingsland.

​​​​​​​Utlandsstudier under programstudierna ​​​​​​​​​​​​​​

Vad tycker studenter om utbildningen?

Läs intervjuer och ta reda på vad studenter från utbildningen tycker om sin tid på KTH. Du kan också ställa frågor till KTH-studenter från många olika utbildningar. Passa på att ställa alla frågor du har om exempelvis kursinnehåll och studentliv eller om du har frågor kring jobbet som ingenjör.

Studenter berättar ​​​​​​​

Studenter med datorer.

Anmälan, steg för steg

Här är en beskrivning av hur du gör för att söka till KTH. Dessutom; mer om antagning, urval och behörighet.

Campus KTH Flemingsberg.

KTH Flemingsberg

På KTH finns det fem strategiskt placerade campus och dina studier koncentreras till ett av fem. 

Kontakta oss

Har du frågor om studier eller om studentlivet på KTH tveka inte att kontakta oss.

Vi hjälper dig med svar och ger dig informationen du behöver.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2024-03-06