Elektroteknik, högskoleingenjör 180 hp

Elektroteknik (180 hp) är en treårig ingenjörsutbildning som ger dig en bred grund inom tillämpad elektroteknik. Dina karriärmöjligheter finns inom de flesta tekniska branscher och du kan exempelvis jobba med elektriska installationer, elektronik och inbyggda system, mobil kommunikation, datornätverk, Internet of Things, medicinteknisk utrustning eller fordons- och järnvägsteknik.

Viktiga datum

15 mars 2019: Anmälan öppnar
15 april 2019: Anmälan stänger
11 juli 2019: Antagningsbesked 1
26 juli 2019: Sista svarsdag
1 augusti 2019: Antagningbesked 2
Mitten av augusti 2019: Obligatoriskt upprop
Slutet av augusti 2019: Programstart

Överblick över utbildning

Matematik13%
Fysik4%
Elektroteknik13%
Programmering4%
Datorteknik12%
Breddande färdigheter11%
Valbar kurs eller inriktning25%
Projekt/Examensarbete18%
Det sista året väljer du en av följande inriktningar: • Elkraftteknik • Inbyggda system och datornätverk
Jämför med annat program

Elektroteknik 180 hp

Elektroteknik har en avgörande betydelse för framtidens näringsliv och ett hållbart samhälle. Utbildningen har tonvikt på tillämpad teknik med laborationer, projekt och självständiga uppgifter. Målsättningen är att utbilda ingenjörer med god självständig förmåga att använda och utveckla avancerad teknik. Projektarbeten återkommer i alla årskurser, som ett viktigt led i att träna såväl självständig förmåga som samarbete i grupp. Programmet ger dig en bred teknisk bas med stora möjligheter till specialisering och valbarhet i högre årskurs. Under det tredje året kan du välja kurser inom två olika tillämpningsområden och du har även möjlighet till komplettering för fortsatta studier på masternivå.

Kurser

Jobb och karriär

Som högskoleingenjör i Elektroteknik har du goda karriärmöjligheter inom i stort sett alla tekniska branscher. Du kan exempelvis jobba med elektriska installationer, elnätet och framtidens energiförsörjning, elektronik och inbyggda system, mobil kommunikation, datornätverk, Internet of Things, eller framtidens fordons- och järnvägsteknik. Du kan också jobba med medicinteknisk utrustning som är en växande marknad. Redan under studietiden skapar du ett viktigt kontaktnät bland företag, som tillsammans med branschorganisationer medverkar aktivt i programmets utformning.

Vad händer efter utbildningen?

Studenter

Läs intervjuer och ta reda på vad studenter från utbildningen tycker om sin tid på KTH eller ställ frågor till en KTH-student. De kan besvara på frågor om kursinnehåll och studentliv eller om du har frågor kring jobbet som ingenjör.

Studenter berättar ​​​​​​​

David Berg, alumn

"Välj ingenjörsyrket för att påverka saker till det bättre!"

Shant, KTH-student

"Ha roligt under plugget så kommer du klara av studierna."

Andra program inom ämnesområdet Elektroteknik, teknisk fysik och tillämpad matematik 

​​​​​​​​​​Ändringar kan ske i programmet.

Få aktuell information om utbildningsprogrammet och en inblick i livet som student direkt till din mail.