Hoppa till huvudinnehållet

Jämför utbildningar
Jämför fler utbildningar
Jämför fler utbildningar

Jämför KTH:s utbildningar med varandra och få en snabb överblick av utbildningarnas likheter och skillnader. Klicka dig vidare till utbildningsbeskrivningen för fördjupad information om bland annat kursinnehåll, intervjuer med studenter och kontaktinformation.

Elektroteknik 180 hp

Byt
Matematik

• Linjär algebra och analys
• Matematisk statistik
• Signaler, system och transformer

Fysik

• Ellära

Elektroteknik

• Analog elektronik
• Elkraftteknik I
• Telekommunikation

Programmering

• Programmering, grundkurs

Datorteknik

• Digitalteknik
• Mikrodatorteknik
• Kommunikationsnät

Breddande färdigheter

• Informationsteknik och ingenjörsmetodik
• Hållbar utveckling och ergonomi
• Ekonomi och organisationsteori

Valbar kurs eller inriktning

Valbar kurs ger möjlighet att välja olika kurser efter intresseområde. Inriktning är fördjupning inom ett område under en längre period av utbildningen. Om programmet erbjuder inriktningar listas de under diagrammet. Läs mer om inriktningar och valbara kurser i programbeskrivningen.

Projekt/Examensarbete

• Projektkurs inom elektroteknik och internetteknik
• Projektkurs inom elektroteknik
• Examensarbete inom elektroteknik, grundnivå

Examen
Högskoleingenjör
Längd
3 år heltid, 180 högskolepoäng
Campus
KTH Flemingsberg

Årskurs 1-3: Grundnivå

Ämnesöversikt och kurser

Klicka på eller för markören över diagrammet för mer information.
Matematik 13%
Fysik 4%
Elektroteknik 13%
Programmering 5%
Datorteknik 12%
Breddande färdigheter 9%
Valbar kurs eller inriktning 26%
Projekt/Examensarbete 18%

Inriktningar

Det sista året väljer du en av följande inriktningar:
• Elkraftteknik
• Inbyggda system och datornätverk

Jämför med en annan utbildning

Open program selection