Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Kurser, Elektroteknik 180 hp

Här kan du läsa en kort sammanfattning av respektive årskurs på högskoleingenjörsutbildningen i Elektroteknik. Du kan även få en översikt av de kurser och årskursindelning som utgör programmet via vår kurs- och programkatalog.

En kort presentation om Elektroteknik

Medverknade universitetsadjunkt Anders Cajander, forskaringenjör Linus Remahl och KTH-studenten Rickard Ruschkowski. Filmen fokuserar på att besvara frågor om utbildningen.

Högskoleingenjörsutbildningen i Elektroteknik är tre år lång och avslutas med ett examensarbete.

Årskurs 1

Kurserna under första året lägger grunderna inom matematik, programmering, digital elektronik, datorteknik, nätverksteknik, ellära och hållbar utveckling. Kopplingen till yrkesrollen som ingenjör behandlas i kursen om informationsteknik och ingenjörsmetodik och i det avslutande projektarbetet. Förmågan att skriva tekniska rapporter övar du även på under det första läsåret.

Kurslista årskurs 1 (Kurs- och programkatalog)

Årskurs 2

De tekniska kunskaperna inom elektronik, telekommunikation och elkraftteknik fördjupas i årskurs 2. Att kunna analysera av signaler, elektriska system, mätdata och statistik är syftet med matematikkurserna under andra året. Kursen om ekonomi och organisationsteori breddar ingenjörsrollen. Läsåret avslutas med ett projektarbete som knyter samman de tidigare kurserna.

Kurslista årskurs 2 (Kurs- och programkatalog)

Årskurs 3

I det avslutande läsåret finns det två spår att välja mellan:

  • Inbyggda system och datornätverk
    För spåret Inbyggda system och datornätverk är kurserna Mobil kommunikation och trådlösa nät samt Inbyggda system obligatoriska.
  • Elkraftteknik
    För spåret Elkraftteknik är kurserna Elkraftteknik II samt Elnätsteknologi och ställverksutrustning obligatoriska.

Det avslutande året består av 15 hp obligatoriska kurser inom det valda spåret, 30 hp valbara kurser samt ett examensarbete på 15 hp.

Kurslista årskurs 3 (Kurs- och programkatalog)

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2024-02-12