Till innehåll på sidan

Elektroteknik, högskoleingenjör, 180 hp

Högskoleingenjörsprogrammet inom Elektroteknik på KTH ger en stabil grund för att direkt efter examen kunna jobba inom i stort sett alla tekniska branscher. Elektroteknik har en avgörande betydelse för framtidens näringsliv och ett hållbart samhälle. Det är bland annat en förutsättning för smarta elnät och en övergång till förnybara energikällor.

Två unga ingenjörer kontrollerar vindkraftverk.

Viktiga datum

15 mars 2022: Anmälan öppnar
19 april 2022: Anmälan stänger
21 juni 2022: Sista kompletteringsdag om du har pågående gymnasiestudier *
12 juli 2022: Antagningsbesked 1
22 juli 2022: Sista svarsdag
28 juli 2022: Antagningsbesked 2
15 augusti 2022: Obligatoriskt upprop
15-27 augusti 2022: Frivilliga mottagningsveckor
Slutet av augusti 2022: Programstart

* övriga sökanden ska komplettera i samband med anmälan.

Överblick över utbildning

Matematik 13%
Fysik 4%
Elektroteknik 13%
Programmering 5%
Datorteknik 12%
Breddande färdigheter 9%
Valbar kurs eller inriktning 26%
Projekt/Examensarbete 18%
Jämför med annat program

Jämför med annat program ​​​​​​​ ​​​​​​​ 

Möjligheter med elektroteknik

Elektroteknik bygger på elektricitet och magnetism och innefattar så gott som all den teknik som använder elektricitet. Utvecklingen inom området ligger till grund för mycket av den nya teknik vi ser i samhället i dag, som exempelvis mobiltelefoner, robotar och solceller. Dagens samhälle är väldigt beroende av elektroteknik som finns i allt från våra trafiksystem till våra sjukhus. Framtidens hållbara samhälle bygger även på att vi lyckas utveckla hållbara lösningar inom elektroteknik. Exempelvis behövs elektroteknik för klimatsmarta transporter, förnybar energi, e-hälsa och att hantera den ständigt ökande datatrafiken.

Utbildning

Du utbildar dig till ingenjör med kompetens att använda och utveckla avancerad teknik till exempel för att förse samhällen med förnybar el eller att hantera den ökande mängden data och många andra spännande tillämpningar däremellan. Under det tredje året kan du välja kurser inom två olika tillämpningsområden: Elkraftteknik eller Inbyggda system och datornätverk. Du har även möjlighet att komplettera för fortsatta studier på masternivå.

Årskursbeskrivning år 1-3

Utbildningsplan och kurslistor (Kurs- och programkatalogen) ​​​​​​​

KTH:s utbildningar lägger en gedigen grund för livslångt lärande. Det innebär att du får med dig förmågan att fortsätta lära dig själv även efter din utbildning för att kunna lösa problem av olika slag. Du får en god grund för fortsatt personlig utveckling för att kunna hänga med i den snabba teknikutvecklingen och på framtidens arbetsmarknad.

En kort presentation om Elektroteknik

Medverknade universitetsadjunkt Anders Cajander, forskaringenjör Linus Remahl och KTH-studenten Rickard Ruschkowski. Filmen fokuserar på att besvara på frågor om utbildningen.

Jobb och framtid

Efter examen har du goda karriärmöjligheter inom området elektroteknik. Du kan exempelvis jobba med elektriska installationer, elnätet och framtidens energiförsörjning, elektronik och inbyggda system.

Du kan även jobba med områden som framtidens transporter, mobiltelefoni, Internet of Things, mobil kommunikation, eller framtidens fordons- och järnvägsteknik. Det finns även stora möjligheter att arbeta med medicintekniska lösningar för en förbättrad hälso- och sjukvård.

Alumner berättar

KTH Innovation hjälper dig som vill utveckla en idé ​​​​​​​ ​​​​​​​

Efter KTH - jobb efter utbildningen ​​​​​​​ ​​​​​​​

Elektroteknik för en hållbar värld

Utbildningen lär dig att förstå och utveckla lösningar för flera av de globala målen för hållbar utveckling, framför allt målen om Hållbar energi för alla, Hållbar industri, innovationer och infrastruktur samt Hållbara städer och samhällen. Elektroteknik har en viktig roll i utvecklingen av hållbara energilösningar, transporter och infrastruktur som kan minska vår miljö- och klimatpåverkan. I närapå alla industrier och branscher behövs lösningar som bygger på elektroteknik för att kunna ställa om till fossilfri och hållbar produktion.

Hållbar utveckling är viktigt i KTH:s samtliga utbildningar och integreras i programmets läroplan, både i projektkurser och examensarbeten. Du får aktuell kunskap om de verktyg och metoder samhället behöver för att förändras i en mer hållbar riktning.

KTH:s övergripande hållbarhetsmål i utbildning (KTH Intranät) ​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​

Profilera din utbildning mot hållbar utveckling ​​​​​​​

Undervisning och studiemiljö

I undervisningen kombineras föreläsningar och praktiska övningar. Du får genomföra många laborationer och projekt tillsammans med dina kurskamrater. Under laborationerna arbetar du praktiskt, ibland i team, med att lösa tekniska frågeställningar med hjälp av metoder som även används i företag. Projektarbeten återkommer i alla årskurser, som ett viktigt led i att träna såväl självständig förmåga som samarbete i grupp.

På KTH:s campus i Flemingsberg befinner dig på en av norra Europas snabbast växande platser för forskning, utbildning och samverkan med företag inom teknik och hälsa. Studiemiljöerna är fina med fräscha lokaler och välutrustade labbsalar.

Lärare berättar: "På tre år är du redo för en intressant arbetsmarknad" ​​​​​​​

Studentlivet på KTH består av mycket mer än bara studier. Som student på Elektroteknik tillhör du Ingenjörssektionen Flemingsberg. Sektionerna på KTH är en del av Tekniska Högskolans Studentkår (THS) och drivs av studenterna själva. De finns till för att främja det sociala studentlivet, utveckla utbildningens kvalitet och stärka kontakten med näringslivet. Utöver sektionerna finns det även flera olika kårföreningar för idrott, spex, event, karriär eller olika sociala specialintressen.

Läs mer om studentlivet på KTH på THS webb ​​​​​​​

Ingenjörssektionen Flemingsbergs hemsida

THS anordnar även en studentmottagning för nyantagna studenter under augustimånad. Mottagningen är till för att du ska få lära känna dina kurskamrater och få goda förutsättningar för ett bra studie- och studentliv.

Läs mer om frivilliga studentmottagningsveckor

Internationella möjligheter

KTH erbjuder många möjligheter till utlandsstudier. Att genomföra en del av dina studier utomlands är en chans att spetsa ditt CV, upptäcka världen och få vänner för livet. Kurserna på programmet finns även vid de flesta av KTH:s partneruniversitet för utbytesstudier. Det gör att du har stora möjligheter att läsa en eller två terminer av utbildningen utomlands vid något av de 200 utbytesuniversitet som finns världen över. Ibland kan det även inkludera en fältstudie eller att medverka i projekt med företag eller att skriva examensarbete utomlands.

Utlandsstudier under programstudierna ​​​​​​​

Vad tycker studenter om utbildningen?

Läs intervjuer och ta reda på vad studenter från utbildningen tycker om sin tid på KTH. Du kan också ställa frågor till KTH-studenter från många olika utbildningar. Passa på att ställa alla frågor du har om exempelvis kursinnehåll och studentliv eller om du har frågor kring jobbet som ingenjör.

Studenter berättar ​​​​​​​

Ställ frågor till KTH-studenter ​​​​​​​

Studenter med datorer

Så här söker du till KTH

Här är en beskrivning av hur du, steg för steg, gör för att söka till KTH och information om hur processen ser ut.

Illustration av KTH Campus

Därför KTH

Välkommen till KTH! Här nämner vi några anledningar till varför vi tycker du ska välja att studera hos oss.

Campus KTH Flemingsberg.

KTH Flemingsberg

På KTH finns det fem strategiskt placerade campus och dina studier koncentreras till ett av fem. Läs mer om ditt campus.

Prenumerera på oss

Du kan via våra nyhetsbrev få inspirerande och aktuell information kring KTH:s olika utbildningar, så att du får veta det du behöver för att välja rätt.