Till innehåll på sidan

För dig som saknar rätt behörighet

Tekniskt basår är en kompletteringsutbildning som ger dig naturvetenskaplig behörighet. Utbildningen är skräddarsydd för fortsatta studier på KTH och du tränas i problemlösning, kreativt tänkande och får en bra studieteknik inför framtiden. Slutförd utbildning ger dig dessutom möjlighet att söka särskilt reserverade platser till våra ingenjörs- och ämneslärarutbildningar.

Teknisk basutbildning

Tekniskt basår 60 fup* är en kompletteringsutbildning för dig som saknar behörighet för ingenjörsstudier. Utbildningen är skräddarsydd för fortsatta studier på KTH och alla kurser utgår från gymnasiets kursplaner, men skiljer sig genom att studietakten är betydligt högre. Förutom den schemalagda undervisningen, i form av föreläsningar, övningar och laborationer, krävs mycket självstudier och stort eget ansvar. Det gäller alla utbildningar på KTH. Genom Tekniskt basår skaffar du dig en bra studieteknik för kommande studier och du tränar dig även på problemlösning och utvecklar ditt kreativa tänkande.

Läs mer om Tekniskt basår 60 fup   (Finns även vårantagning)

Utbildningens upplägg

Utbildningen startar hösttermin på KTH Campus, KTH Flemingsberg och KTH Södertälje och vårtermin på KTH Flemingsberg. Under två terminer läser du motsvarande Matematik 3 och 4, Kemi 1 samt Fysik 1 och 2. Behörig är du som, förutom grundläggande behörighet, har Matematik 2a alternativt Matematik 2b alternativt Matematik 2c/Matematik B med betyget E eller Godkänt.

Utbildningen genomförs delvis på campus och delvis på distans, med ungeför 3 dagar i veckan schemalagda på campus och 2 dagar i veckan schemalagda digitalt på distans.

*) fup är en förkortning för förutbildningspoäng, programmet ger inte högskolepoäng (hp)

Få våra nyhetsbrev

Du kan via våra nyhetsbrev få inspirerande och aktuell information kring KTH:s olika utbildningar, och få reda på det du behöver för att välja rätt.