Till innehåll på sidan

För dig som saknar rätt behörighet

Tekniskt basår och Teknisk bastermin är kompletteringsutbildningar som ger dig naturvetenskaplig behörighet. Utbildningarna är skräddarsydda för fortsatta studier på KTH och du tränas både i problemlösning, kreativt tänkande och får en bra studieteknik inför framtiden.

Studenter som pluggar ihop.

Obs! Även vårantagning för vissa alternativ.

Utbildningen

Tekniskt basår 60 fup*, Tekniskt basår, termin 2, 30 fup samt våra två nya Tekniska basår på distans med campusträffar är kompletteringsutbildningar för dig som saknar behörighet för ingenjörsstudier. Utbildningarna är skräddarsydda för fortsatta studier på KTH och alla kurser utgår från gymnasiets kursplaner, men skiljer sig genom att studietakten är betydligt högre. Förutom den schemalagda undervisningen, i form av föreläsningar, övningar och laborationer, krävs mycket självstudier och stort eget ansvar. Det gäller alla utbildningar på KTH. Genom Tekniskt basår skaffar du dig en bra studieteknik för kommande studier och du tränar dig även på problemlösning och utvecklar ditt kreativa tänkande.

Tekniskt basår 60 fup

Utbildningen startar HT 2020 på KTH Campus, KTH Flemingsberg och KTH Södertälje och även VT 2021 i Flemingsberg. Under två terminer läser du motsvarande Matematik 3 och 4, Kemi 1 samt Fysik 1 och 2. Behörig är du som, förutom grundläggande behörighet, har Matematik 2a alternativt Matematik 2b alternativt Matematik 2c/Matematik B med betyget E eller Godkänt.

Tekniskt basår 60 fup

Tekniskt basår, termin 2, 30 fup

Utbildningen startar HT 2020 på KTH Flemingsberg och VT 2021 på KTH Campus, KTH Flemingsberg och KTH Södertälje. Under en termin läser du motsvarande Matematik 4 och Fysik 2. Behörig är du som, förutom grundläggande behörighet, har Matematik 3b alternativt Matematik 3c/Matematik C, Kemi 1/Kemi A och Fysik 1a alternativt Fysik 1b1+1b2/ Fysik A med lägst betyget E eller Godkänt i var och en av kurserna.

Tekniskt basår, termin 2, 30 fup

Tekniskt basår på distans med campusträffar

KTH erbjuder även två nya varianter av tekniskt basår som startar HT 2020. Utbildningarna sker till stor del på distans men viss undervisning och examination sker på campus. De två nya basåren skiljer sig genom vilken behörighet du får, vilken garantiplats du har rätt till efter basåret och på vilket av KTH:s campus undervisningen i huvudsak sker, KTH Södertälje eller KTH Flemingsberg. 

Läs mer om våra nya Tekniska basår på distans med campusträffar

*) fup är en förkortning för förutbildningspoäng, programmet ger inte högskolepoäng (hp)

Ändringar kan ske i programmet.