Till innehåll på sidan

För dig som saknar rätt behörighet

Tekniskt basår och Teknisk bastermin är kompletteringsutbildningar som ger dig naturvetenskaplig behörighet. Utbildningarna är skräddarsydda för fortsatta studier på KTH och du tränas både i problemlösning, kreativt tänkande och får en bra studieteknik inför framtiden.

Utbildningen

Tekniskt basår 60 fup*, Tekniskt basår, termin 2, 30 fup samt våra två nya Tekniska basår på distans med campusträffar är kompletteringsutbildningar för dig som saknar behörighet för ingenjörsstudier. Utbildningarna är skräddarsydda för fortsatta studier på KTH och alla kurser utgår från gymnasiets kursplaner, men skiljer sig genom att studietakten är betydligt högre. Förutom den schemalagda undervisningen, i form av föreläsningar, övningar och laborationer, krävs mycket självstudier och stort eget ansvar. Det gäller alla utbildningar på KTH. Genom Tekniskt basår skaffar du dig en bra studieteknik för kommande studier och du tränar dig även på problemlösning och utvecklar ditt kreativa tänkande.

Tekniskt basår 60 fup

Utbildningen startar hösttermin på KTH Campus, KTH Flemingsberg och KTH Södertälje och vårtermin på KTH Flemingsberg. Under två terminer läser du motsvarande Matematik 3 och 4, Kemi 1 samt Fysik 1 och 2. Behörig är du som, förutom grundläggande behörighet, har Matematik 2a alternativt Matematik 2b alternativt Matematik 2c/Matematik B med betyget E eller Godkänt.

Tekniskt basår 60 fup

Tekniskt basår, termin 2, 30 fup

Utbildningen startar hösttermin på KTH Flemingsberg och vårtermin på KTH Campus, KTH Flemingsberg och KTH Södertälje. Under en termin läser du motsvarande Matematik 4 och Fysik 2. Behörig är du som, förutom grundläggande behörighet, har Matematik 3b alternativt Matematik 3c/Matematik C, Kemi 1/Kemi A och Fysik 1a alternativt Fysik 1b1+1b2/ Fysik A med lägst betyget E eller Godkänt i var och en av kurserna.

Tekniskt basår, termin 2, 30 fup

Tekniskt basår på distans med campusträffar

KTH erbjuder även två varianter av tekniskt basår som till stor del undervisas på distans men med viss undervisning och examination på campus. Dessa två basår skiljer sig genom vilken behörighet du får, vilken garantiplats du har rätt till efter basåret och på vilket av KTH:s campus undervisningen i huvudsak sker, KTH Södertälje eller KTH Flemingsberg. 

Tekniska basår på distans med campusträffar

*) fup är en förkortning för förutbildningspoäng, programmet ger inte högskolepoäng (hp)

Ändringar kan ske i programmet.

Studenterna Celine och Amanda sitter i podcast-studion

Basutbildning - Celine har svaren!

Vill du börja plugga på KTH men saknar behörighet? Eller är du kanske redan behörig men vill ha en stabilare grund att stå på innan du börjar plugga till ingenjör? Hör Celine berätta om teknisk basutbildning i podden KTH Student!

Prenumerera på oss

Du kan via våra nyhetsbrev få viktig och aktuell information kring bland annat den utbildning du är intresserad av.

Akustiklab på KTH Campus

Jobb och framtid

En utbildning på KTH gör dig inte bara till en duktig ingenjör, du får även goda möjligheter att välja bland många yrken.

Studenter som pluggar tillsammans i KTH Bibliotek

Studier på KTH

Många oroar sig för att det ska vara svårt, särskilt matten. Men på KTH finns det många som kan och vill hjälpa dig.

Två studenter som står med cyklar och pratar med varandra på en gräsmatta.

Studentliv på KTH

KTH är en av Sveriges största tekniska högskola med ett lika stort studentliv. Här kan du träffa vänner för livet.