Till innehåll på sidan

För dig som saknar rätt behörighet

Tekniskt basår är en kompletteringsutbildning som ger dig naturvetenskaplig behörighet. Utbildningen är skräddarsydd för fortsatta studier på KTH och du tränas i problemlösning, kreativt tänkande och får en bra studieteknik inför framtiden. Slutförd utbildning ger dig dessutom möjlighet att söka särskilt reserverade platser till våra ingenjörs- och ämneslärarutbildningar.

Utbildningen

Tekniskt basår 60 fup* är en kompletteringsutbildning för dig som saknar behörighet för ingenjörsstudier. Utbildningen är skräddarsydd för fortsatta studier på KTH och alla kurser utgår från gymnasiets kursplaner, men skiljer sig genom att studietakten är betydligt högre. Förutom den schemalagda undervisningen, i form av föreläsningar, övningar och laborationer, krävs mycket självstudier och stort eget ansvar. Det gäller alla utbildningar på KTH. Genom Tekniskt basår skaffar du dig en bra studieteknik för kommande studier och du tränar dig även på problemlösning och utvecklar ditt kreativa tänkande.

Tekniskt basår 60 fup

Utbildningen startar hösttermin på KTH Campus, KTH Flemingsberg och KTH Södertälje och vårtermin på KTH Flemingsberg. Under två terminer läser du motsvarande Matematik 3 och 4, Kemi 1 samt Fysik 1 och 2. Behörig är du som, förutom grundläggande behörighet, har Matematik 2a alternativt Matematik 2b alternativt Matematik 2c/Matematik B med betyget E eller Godkänt.

Utbildningen genomförs delvis på campus och delvis på distans, med ungeför 3 dagar i veckan schemalagda på campus och 2 dagar i veckan schemalagda digitalt på distans.

Tekniskt basår 60 fup

*) fup är en förkortning för förutbildningspoäng, programmet ger inte högskolepoäng (hp)

Ändringar kan ske i programmet.

Prenumerera på oss

Du kan via våra nyhetsbrev få inspirerande och aktuell information kring KTH:s olika utbildningar, så att du får veta det du behöver för att välja rätt.

Akustiklab på KTH Campus

Jobb och framtid

En utbildning på KTH gör dig inte bara till en duktig ingenjör, du får även goda möjligheter att välja bland många yrken.

Studenter som pluggar tillsammans i KTH Bibliotek

Studier på KTH

Många oroar sig för att det ska vara svårt, särskilt matten. Men på KTH finns det många som kan och vill hjälpa dig.

Studenter äter ute på terrassen.

Studentliv på KTH

KTH är en av Sveriges största tekniska högskola med ett lika stort studentliv. Här kan du träffa vänner för livet.