För dig som saknar rätt behörighet

Tekniskt basår och Teknisk bastermin är kompletteringsutbildningar som ger dig naturvetenskaplig behörighet. Utbildningarna är skräddarsydda för fortsatta studier på KTH och du tränas både i problemlösning, kreativt tänkande och får en bra studieteknik inför framtiden.

Obs! Även vårantagning för vissa alternativ.

Utbildningen

Tekniskt basår 60 fup*, och Tekniskt basår, termin 2, 30 fup, är kompletteringsutbildningar för dig som saknar behörighet för ingenjörsstudier. Utbildningarna är skräddarsydda för fortsatta studier på KTH och alla kurser utgår från gymnasiets kursplaner, men skiljer sig genom att studietakten är betydligt högre. Förutom den schemalagda undervisningen, i form av föreläsningar, övningar och laborationer, krävs mycket självstudier och stort eget ansvar. Det gäller alla utbildningar på KTH. Genom Tekniskt basår skaffar du dig en bra studieteknik för kommande studier och du tränar dig även på problemlösning och utvecklar ditt kreativa tänkande.

Tekniskt basår 60 fup

Utbildningen startar HT 2019 på KTH Campus, KTH Flemingsberg och KTH Södertälje och även VT 2019 i Flemingsberg. Under två terminer läser du motsvarande Matematik 3 och 4, Kemi 1 samt Fysik 1 och 2. Behörig är du som, förutom grundläggande behörighet, har Matematik 2a alternativt Matematik 2b alternativt Matematik 2c/Matematik B med betyget E eller Godkänt.

Tekniskt basår, termin 2, 30 fup

Utbildningen startar HT 2019 på KTH Flemingsberg och VT 2019 på KTH Campus, KTH Flemingsberg och KTH Södertälje. Under en termin läser du motsvarande Matematik 4 och Fysik 2. Behörig är du som, förutom grundläggande behörighet, har Matematik 3b alternativt Matematik 3c/Matematik C, Kemi 1/Kemi A och Fysik 1a alternativt Fysik 1b1/ Fysik A med lägst betyget E eller Godkänt.

*) fup är en förkortning för förutbildningspoäng, programmet ger inte högskolepoäng (hp)

Ändringar kan ske i programmet.