Till innehåll på sidan

Tekniskt basår 60 fup

Tekniskt basår ger dig möjlighet att läsa kurser i matematik, fysik och kemi för att bli behörig till KTH:s ingenjörsutbildningar. Utbildningen är skräddarsydd för fortsatta studier på KTH och ger dig garantiplats till någon av våra ingenjörsutbildningar. Du tränas både i problemlösning och kreativt tänkande och får dessutom en bra studieteknik inför framtiden.

Lärare hjälper student med studier

Viktiga datum

15 september 2021: Anmälan öppnar
15 oktober 2021: Anmälan stänger
1 december 2021: Sista kompletteringsdag
9 december 2021: Antagningsbesked 1
17 december 2021: Sista svarsdag
22 december 2021: Antagningsbesked 2
Början av januari 2022: Obligatoriskt upprop
Mitten av januari 2022: Programstart

Efter att ha läst klart Tekniskt basår blir du garanterad en plats på någon av KTH:s ingenjörsutbildningar. Detta gäller såväl tre- som femåriga program.

Möjligheter

Tekniskt basår ger dig behörighet att läsa KTH:s ingenjörsutbildningar. Under basåret läser du matematik, fysik och kemi och får en känsla av den studietakt som krävs på KTH:s program. Efter avklarat program blir du garanterad en plats på något av KTH:s ingenjörsprogram. Vilket program du kan få börja på baseras på betygen från dina basårsstudier och förstås på hur du väljer vid ditt garantiplatsval. Alla garanteras en plats - men alla garanteras inte sitt förstahandsval.

Utbildning

Tekniskt basår 60 fup (förutbildningspoäng) är en kompletteringsutbildning med gymnasiets kurser i matematik, fysik och kemi. Programmet riktar sig till dig som saknar behörighet i dessa ämnen. Tekniskt basår kan även passa dig som redan är behörig i ämnena, men som vill fräscha upp dina kunskaper.

Utbildningen är skräddarsydd för fortsatta studier på KTH. Alla kurser utgår från gymnasiets kursplaner, men skiljer sig genom att studietakten är betydligt högre. Förutom den schemalagda undervisningen - i form av föreläsningar, övningar och laborationer - krävs mycket självstudier och stort eget ansvar. Genom Tekniskt basår skaffar du dig en bra studieteknik för kommande studier och du tränar dig även på problemlösning och utvecklar ditt kreativa tänkande.

Tekniskt basår startar hösttermin på KTH Campus, KTH Flemingsberg och KTH Södertälje. Programmet startar även på vårterminen på KTH Flemingsberg.

Under två terminer läser du motsvarande

  • Matematik 3c och 4
  • Kemi 1
  • Fysik 1a och 2

Behörig är du som, förutom grundläggande behörighet, har minst betyget E eller Godkänt i någon av följande kurser:

  • Matematik 2a
  • Matematik 2b
  • Matematik 2c/Matematik B

Kurser

Lärare berättar: "Basutbildningen ger dig en garantiplats på något av KTH:s ingenjörsprogram"

Webbinarium, Teknisk basutbildning

Se vårt webbinarium från Teknisk basutbildning. Webbinariet fokuserar på att besvara frågor om utbildningar.

Garantiplats

Under vårterminen söker du till den utbildning som du vill studera vidare på inom KTH. Om du klarat basårets kurser är du garanterad en plats på någon av KTH:s ingenjörsutbildningar eller ämneslärarutbildningen med inriktning mot teknik, via en så kallad garantiplats. Med din garantiplats hamnar du i en egen urvalsgrupp till respektive utbildning.

Du garanteras inte en plats på ditt förstaval. Du konkurrerar med andra studenter med garantiplats, där urvalet baseras på dina betyg från basåret. Ju bättre studieresultat från basårsstudierna du har, desto större chans får du att komma in på ditt förstaval.

Observera att uppnådda studiepoäng på Tekniskt basår inte kan räknas in i en ingenjörsexamen.

Läs mer om garantiplats

Undervisning och studiemiljö

Tekniskt basår ges vid tre olika campus: KTH Campus i Stockholm, KTH Flemingsberg och KTH Södertälje. Basårsutbildningen har samma innehåll oavsett vilket campus du väljer att läsa på.

Vad tycker studenter om utbildningen?

Läs intervjuer och ta reda på vad studenter från utbildningen tycker om sin tid på KTH. Du kan också ställa frågor till KTH-studenter från många olika utbildningar. Passa på att ställa alla frågor du har om exempelvis kursinnehåll och studentliv eller om du har frågor kring jobbet som ingenjör.

Ställ frågor till en KTH-student

​​​​​*) fup är en förkortning för förutbildningspoäng, programmet ger inte högskolepoäng (hp)

Studenter med datorer

Så här söker du till KTH

Här är en beskrivning av hur du, steg för steg, gör för att söka till KTH och information om hur processen ser ut.

Illustration på campus

Därför KTH

Välkommen till KTH! Här nämner vi några anledningar till varför vi tycker du ska välja att studera hos oss.

Prenumerera på oss

Du kan via våra nyhetsbrev få viktig och aktuell information kring bland annat den utbildning du är intresserad av.