Skip to main content

Hitta din utbildning på KTH

Arkitektutbildning 300 hp
Ämnesområde
Arkitektur, samhällsbyggnad och byggteknik
Examen
Arkitekt
Längd
5 år heltid, 300 högskolepoäng
Campus
KTH Campus
Som arkitekt använder du konstnärliga, strukturella och tekniska färdigheter för att formge interiörer, byggnader, städer och landskap.
Bioteknik 300 hp
Ämnesområde
Kemi- och bioteknik
Examen
Civilingenjör, kandidat, master
Längd
5 år heltid, 300 högskolepoäng
Campus
KTH Campus
Kombinationen av biologi och teknik löser utmaningar inom hälsa och miljö. Utbildningen ger dig kunskaper som kan revolutionera områden som medicin, material och livsmedel.
Byggproduktion 120 hp
Ämnesområde
Arkitektur, samhällsbyggnad och byggteknik
Examen
Högskoleexamen
Längd
2 år heltid, 120 högskolepoäng
Campus
KTH Campus
En tvåårig branschnära och yrkesinriktad byggteknisk högskoleutbildning som lär dig byggfysik, bygg- och anläggningsteknik, konstruktion, ekonomi och ledarskap.
Byggteknik och design 180 hp
Ämnesområde
Arkitektur, samhällsbyggnad och byggteknik
Examen
Högskoleingenjör
Längd
3 år heltid, 180 högskolepoäng
Campus
KTH Campus
Högskoleingenjörens breda ingång till byggbranschen inkluderar kunskaper om arkitektur, bygg- och anläggningsteknik samt byggekonomi.
Civilingenjör och lärare 300 hp
Ämnesområde
Teknik och lärande
Examen
Civilingenjör, ämneslärare
Längd
5 år heltid, 300 högskolepoäng
Campus
KTH Campus
Två i en: bli både en kommunikativ civilingenjör och tekniskt kunnig gymnasielärare i matematik och ett av ämnena fysik, kemi eller teknik.
Datateknik 300 hp
Ämnesområde
IT och datateknik
Examen
Civilingenjör, kandidat, master
Längd
5 år heltid, 300 högskolepoäng
Campus
KTH Campus
Du får gedigna kunskaper i datavetenskap och mjukvarukonstruktion som gör att du kan utveckla och leda digitaliseringen inom alla samhällsområden.
Datateknik, Flemingsberg 180 hp
Ämnesområde
IT och datateknik
Examen
Högskoleingenjör
Längd
3 år heltid, 180 högskolepoäng
Campus
KTH Flemingsberg
Vid det levande och mångvetenskapliga KTH Flemingsberg lär du dig programmering av appar och kretsar samt att bygga system för olika tillämpningar.
Datateknik, Kista 180 hp
Ämnesområde
IT och datateknik
Examen
Högskoleingenjör
Längd
3 år heltid, 180 högskolepoäng
Campus
KTH Kista
I Sveriges ”Silicon Valley” får du får grunderna för utveckling av molntjänster och uppkopplade prylar. Sen fördjupar du dig inom apputveckling eller sakernas internet.
Design och produktframtagning 300 hp
Ämnesområde
Maskinteknik, farkostteknik och produktframtagning
Examen
Civilingenjör, kandidat, master
Längd
5 år heltid, 300 högskolepoäng
Campus
KTH Campus
Utbildningen kombinerar industridesign och ingenjörsvetenskap. Du lär dig hela produktframtagningsprocessen för att skapa allt från smarta konsumentprodukter till lastbilar.
Elektronik och datorteknik 180 hp
Ämnesområde
IT och datateknik
Examen
Högskoleingenjör
Längd
3 år heltid, 180 högskolepoäng
Campus
KTH Kista
Med kunskaper om både hårdvara och mjukvara, elektronik och programmering, kommer du utveckla smarta uppkopplade produkter och system (sakernas internet).
Elektroteknik 180 hp
Ämnesområde
Elektroteknik, teknisk fysik och tillämpad matematik
Examen
Högskoleingenjör
Längd
3 år heltid, 180 högskolepoäng
Campus
KTH Flemingsberg
Elektricitet och magnetism är basen till tekniken som används i vårt uppkopplade samhälle. Välj mellan elkraftteknik eller inbyggda system och datornätverk.
Elektroteknik 300 hp
Ämnesområde
Elektroteknik, teknisk fysik och tillämpad matematik
Examen
Civilingenjör, kandidat, master
Längd
5 år heltid, 300 högskolepoäng
Campus
KTH Campus
KTH är bland de högst rankade universiteten i världen inom ämnet elektroteknik, vilket utgör grunden för oändliga tillämpningar i vårt datadrivna och elektrifierade samhälle.
Energi och miljö 300 hp
Ämnesområde
Energi och miljö
Examen
Civilingenjör, kandidat, master
Längd
5 år heltid, 300 högskolepoäng
Campus
KTH Campus
KTH-unik kombination av miljö och teknik gör dig till multivetenskaplig expert på att ta fram konkreta lösningar på stora hållbarhetsutmaningar med hjälp av teknik.
Farkostteknik 300 hp
Ämnesområde
Maskinteknik, farkostteknik och produktframtagning
Examen
Civilingenjör, kandidat, master
Längd
5 år heltid, 300 högskolepoäng
Campus
KTH Campus
En KTH-unik utbildning som ger en bred natur- och teknikvetenskaplig bas med fokus på att skapa farkoster och system som löser framtidens hållbara transportbehov.
Fastighet och finans 180 hp
Ämnesområde
Arkitektur, samhällsbyggnad och byggteknik
Examen
Teknologie kandidat
Längd
3 år heltid, 180 högskolepoäng
Campus
KTH Campus
Utbildningen ger dig kunskap inom ekonomi, juridik och management med fokus på den finansiella sektorns roll i fastighetsbranschen och ett hållbart samhällsbyggande.
Fastighetsutveckling med fastighetsförmedling 180 hp
Ämnesområde
Arkitektur, samhällsbyggnad och byggteknik
Examen
Teknologie kandidat
Längd
3 år heltid, 180 högskolepoäng
Campus
KTH Campus
För dig som vill jobba som mäklare eller med förvaltning och utveckling av fastigheter. Du får specialkompetens inom fastighetsjuridik och fastighetsekonomi som kombineras med byggnadsteknik, management och geovetenskap.
Industriell ekonomi 300 hp
Ämnesområde
Industriell ekonomi och teknik
Examen
Civilingenjör, kandidat, master
Längd
5 år heltid, 300 högskolepoäng
Campus
KTH Campus
Med kunskapskombinationen ingenjörsvetenskap och ekonomi blir du ingenjören som ser affären i tekniken och leder utveckling av hållbara innovationer.
Industriell teknik och hållbarhet 300 hp
Ämnesområde
Industriell ekonomi och teknik
Examen
Civilingenjör, kandidat, master
Längd
5 år heltid, 300 högskolepoäng
Campus
KTH Campus, KTH Södertälje
Teknik och naturvetenskap i kombination med produktion, logistik och underhåll gör dig till expert på hållbar produktion i industriell tillverkning.
Industriell teknik och produktionsunderhåll 180 hp
Ämnesområde
Industriell ekonomi och teknik
Examen
Högskoleingenjör
Längd
3 år heltid, 180 högskolepoäng
Campus
KTH Södertälje
I samarbete med världsledande företag lär du dig metoder för säkrare, mer effektiv och miljövänlig produktion och drift av industri.
Informations- och kommunikationsteknik 180 hp
Ämnesområde
IT och datateknik
Examen
Teknologie kandidat
Längd
3 år heltid, 180 högskolepoäng
Campus
KTH Kista
Här läser du en IT-utbildning på engelska, vilket ger internationella fördelar, och lär dig att utveckla modern och klimatsmart informationsteknik.
Informationsteknik 300 hp
Ämnesområde
IT och datateknik
Examen
Civilingenjör, kandidat, master
Längd
5 år heltid, 300 högskolepoäng
Campus
KTH Kista
Lär dig om elektronik, datorer, nätverk och programvara för att jobba i branscher som spel och nöjen, finans, fordon, traditionell IT och offentlig verksamhet.
Kemiteknik 180 hp
Ämnesområde
Kemi- och bioteknik
Examen
Högskoleingenjör
Längd
3 år heltid, 180 högskolepoäng
Campus
KTH Campus
Kemi-, kemiteknik- och miljöskyddskunskaper förbereder dig för jobb inom allt från läkemedel och livsmedel till vatten, miljö och energi.
Maskinteknik 180 hp
Ämnesområde
Maskinteknik, farkostteknik och produktframtagning
Examen
Högskoleingenjör
Längd
3 år heltid, 180 högskolepoäng
Campus
KTH Södertälje
Efter en bred bas i klassisk mekanik fördjupar du dig inom antingen Innovation och design eller Industriell ekonomi och produktion.
Maskinteknik 300 hp
Ämnesområde
Maskinteknik, farkostteknik och produktframtagning
Examen
Civilingenjör, kandidat, master
Längd
5 år heltid, 300 högskolepoäng
Campus
KTH Campus
En av Sveriges bredaste maskinteknikutbildningar med möjlig språkinriktning lär dig utveckla hållbara och digitaliserade produkter och system för industri 4.0.
Materialdesign 300 hp
Ämnesområde
Materialvetenskap
Examen
Civilingenjör, kandidat, master
Längd
5 år heltid, 300 högskolepoäng
Campus
KTH Campus
KTH-unik kunskapskombination för dig som vill skapa eller utveckla material för en hållbar produktion och konsumtion. KTH är världsledande inom delar av materialområdet.
Medicinsk teknik 180 hp
Ämnesområde
Medicinsk teknik
Examen
Högskoleingenjör
Längd
3 år heltid, 180 högskolepoäng
Campus
KTH Flemingsberg
En tvärvetenskaplig utbildning i nära samarbete med Karolinska Institutet. Med kunskaper inom data- och elektroteknik i kombination med anatomi och fysiologi kan du bli länken mellan industri, lärare och vårdpersonal.
Medicinsk teknik 300 hp
Ämnesområde
Medicinsk teknik
Examen
Civilingenjör, kandidat, master
Längd
5 år heltid, 300 högskolepoäng
Campus
KTH Campus, KTH Flemingsberg
Kunskapskombinationen data- och elektroteknik, fysik, medicin och hälsa gör att du kan utveckla teknik som samspelar med människokroppen inom näringslivet, sjukvården eller idrotten.
Medieteknik 300 hp
Ämnesområde
IT och datateknik
Examen
Civilingenjör, kandidat, master
Längd
5 år heltid, 300 högskolepoäng
Campus
KTH Campus
Med lika mycket matematik och programmering som dramaturgi, visualisering och ljud lär du dig att skapa och driva framtidens medier.
Samhällsbyggnad 300 hp
Ämnesområde
Arkitektur, samhällsbyggnad och byggteknik
Examen
Civilingenjör, kandidat, master
Längd
5 år heltid, 300 högskolepoäng
Campus
KTH Campus
En bred och KTH-unik utbildning för dig som vill leda arbetet med att planera, bygga, utveckla och förvalta framtidens hållbara samhälle. Erbjuder stora möjligheter att skräddarsy din utbildning.
Teknik och ekonomi 180 hp
Ämnesområde
Öppen ingång och behörighetsgivande utbildningar
Examen
Högskoleingenjör
Längd
3 år heltid, 180 högskolepoäng
Campus
KTH Flemingsberg
Öppen ingång som börjar till våren. Efter att du läst en termin ekonomi väljer du högskoleingenjörsstudier inom Bygg-, Data-, Elektro-, Kemi-, Maskinteknik eller Medicinsk teknik.
Teknisk fysik 300 hp
Ämnesområde
Elektroteknik, teknisk fysik och tillämpad matematik
Examen
Civilingenjör, kandidat, master
Längd
5 år heltid, 300 högskolepoäng
Campus
KTH Campus
Bland de mest utmanande och populära utbildningarna. Ger en gedigen natur- och teknikbas med stora valmöjligheter av specialisering och arbetsliv.
Teknisk kemi 300 hp
Ämnesområde
Kemi- och bioteknik
Examen
Civilingenjör, kandidat, master
Längd
5 år heltid, 300 högskolepoäng
Campus
KTH Campus
Med kunskaper i både kemi och storskalig teknik för industrin kan du lösa utmaningar relaterade till exempelvis material, läkemedel, miljö och energi.
Teknisk matematik 300 hp
Ämnesområde
Elektroteknik, teknisk fysik och tillämpad matematik
Examen
Civilingenjör, kandidat, master
Längd
5 år heltid, 300 högskolepoäng
Campus
KTH Campus
Du får gedigna kunskaper i matematik och programmering som du kan tillämpa genom att t.ex. utveckla framtidens AI inom många olika områden.
Ämneslärarutb. med inriktn. mot teknik, åk 7-9, 270 hp
Ämnesområde
Teknik och lärande
Examen
Högskoleingenjör, ämneslärare
Längd
4 år heltid, 270 högskolepoäng
Campus
KTH Campus, KTH Södertälje
På fyra år kan du få en dubbelexamen och bli både en tekniskt kunnig högstadielärare och en pedagogisk högskoleingenjör.
Öppen ingång 300 hp
Ämnesområde
Öppen ingång och behörighetsgivande utbildningar
Examen
Civilingenjör, kandidat, master
Längd
5 år heltid, 300 högskolepoäng
Campus
KTH Campus
En öppen ingång, som efter ett läsår med grundläggande ingenjörsämnen, ger dig valmöjlighet och garanti att få läsa vid en av KTH:s civilingenjörsutbildningar.