Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Informationsteknik, civilingenjör, 300 hp

Civilingenjörsutbildningen inom Informationsteknik på KTH ger dig möjlighet att jobba med framtidens utmaningar inom såväl internationella företag som startupföretag. Här lär du dig att arbeta i team med andra för att utveckla informationsteknik som hjälper människor inom allt från skapandet av klimatsmarta lösningar till system som styr moderna fordon och utveckling av bättre medicinsk teknik.

VIKTIGA DATUM 2024

15 mars: Anmälan öppnar
15 april: Anmälan stänger
20 juni: Sista kompletteringsdag
11 juli: Antagningsbesked 1
19 juli: Sista svarsdag
25 juli: Antagningsbesked 2
12 augusti: Obligatoriskt upprop.
Slutet av augusti: Programstart

Nytt för 2024 – Informationsteknik flyttar till KTH Campus

Du kommer att börja dina studier på KTH Kista under en termin, för att från och med vårterminen 2025 fortsätta resten av din studietid på KTH Campus. Båda campus ligger i Stockholm med bara 11 km avstånd. Flytten ska ge dig som student större gemenskap under din tid på KTH men också bättre resurser för lärare och närhet till aktuell forskning.

Överblick över utbildningens första tre år

Matematik 21%
Fysik 4%
Programmering 5%
Datavetenskap 17%
Datorteknik 22%
Breddande färdigheter 9%
Valbar kurs eller inriktning 9%
Projekt/Examensarbete 13%
Jämför med annat program

Jämför med annat program  

Möjligheter med informationsteknik

Informationsteknik handlar inte bara om internet och sociala medier. Den digitala tekniken är avgörande för att samhället ska fungera och möjliggör allt från internationell e-handel till trådlösa hem. Mycket händer nu vad gäller artificiell intelligens och maskininlärning – områden med potential att förändra samhället i grunden. Med specialistkompetens inom informationsteknik har du kunskap om tekniken bakom datorerna och möjlighet att vara med och driva utvecklingen i en positiv riktning.

Utbildning

Utbildningen ger dig en bred kompetens inom informationsteknik med kunskap inom elektronik, datorer, nätverk, inbyggda system och programvara. Muntlig och skriftlig kommunikation, ekonomi, samarbete, ledarskap och hållbar utveckling är viktiga inslag i utbildningen. I projekt tillsammans med företag och samhälle arbetar du praktiskt med frågor kring informationsteknik och hållbar utveckling. Ett antal valfria kurser ger dig flexibilitet och möjlighet att själv utforma din utbildning inom området. Efter år tre har du möjlighet att välja ett masterprogram samt läsa delar av utbildningen utomlands. Utbildningens bredd gör att du kan välja masterprogram inom många ämnesområden.

Årskursbeskrivning år 1-3 och masterprogram år 4-5

Utbildningsplan och kurslistor (Kurs- och programkatalogen)

KTH:s utbildningar lägger en gedigen grund för livslångt lärande. Det innebär att du får med dig förmågan att fortsätta lära dig själv även efter din utbildning för att kunna lösa problem av olika slag. Du får en god grund för fortsatt personlig utveckling för att kunna hänga med i den snabba teknikutvecklingen och på framtidens arbetsmarknad.

Jobb och framtid

Utbildningen ger dig gedigna kunskaper inom informationsteknik som är en av de hetaste kompetenserna på arbetsmarknaden idag. Efter examen har du tillgång till en bred arbetsmarknad både i Sverige och internationellt. Du kommer kunna jobba med att utveckla produkter och tjänster som har central betydelse för hållbara städer och samhällen, infrastruktur och resurseffektiv produktion. 

Studenter från programmet jobbar i både stora och mindre företag inom områden som spel och nöje, finans, fordon, traditionell informationsteknik och offentlig verksamhet. Det är vanligt att efter några år i arbetslivet gå vidare till olika typer av chefsroller. Med en civilingenjörsexamen inom informationsteknik har du också möjlighet att göra en akademisk karriär inom forskning på KTH eller något annat universitet, i Sverige eller utomlands.

Alumner berättar

KTH Innovation hjälper dig som vill utveckla en idé

Efter KTH - jobb efter utbildningen

En kort presentation om Informationsteknik

Medverkande Peter Sjödin, programansvarig. Filmen fokuserar på att besvara frågor om utbildningen.

Informationsteknik för en hållbar värld

Logotyp Globala målen.

Utbildningen lär dig att förstå och utveckla lösningar för flera av de globala målen för hållbar utveckling, framföralllt målen om Hållbar energi för alla, Hållbar industri, innovationer och infrastruktur samt Hållbara städer och samhällen. Genom att använda informationsteknik kan industrin och transportsektorn dramatiskt minska sina utsläpp. Digitalisering ger många fler människor tillgång till sjukvård och utbildning. På utbildningen lär du dig hur informationsteknik är en nyckel till att utveckla ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle. Du lär dig att designa och bygga teknik som hjälper människor i vardagen och skapar förutsättningar för ett hållbart liv.

Hållbar utveckling är viktigt i KTH:s samtliga utbildningar och integreras i programmets utbildningsplan, både i projektkurser och examensarbeten. Du får aktuell kunskap om de verktyg och metoder samhället behöver för att förändras i en mer hållbar riktning.

KTH:s övergripande hållbarhetsmål i utbildning (KTH Intranät)

Profilera din utbildning mot hållbar utveckling

Undervisning och studiemiljö

Kommunikation och samarbete är en viktig del i att kunna utveckla produkter som fungerar som helhet. Ett viktigt inslag i undervisningen är därför att du under varje årskurs får göra projektarbeten i grupp med personer med olika kompetenser. I projekten använder du de teoretiska kunskaper du lärt dig för att jobba med verkliga samhällsproblem. Närheten till KTH:s forskning och den nära kontakten med över 1000 IT-företagen runt om i Stockholm ger dig en unik möjlighet att förstå kopplingen mellan det du lär dig och hur det kan användas i praktiken.

På KTH:s campus får du en härlig studiemiljö med stark sammanhållning och utbyte över programgränserna. 

Lärare berättar: " Här blir du framtidens systembyggare"

Studentlivet på KTH består av mycket mer än bara studier. Som student på Informationsteknik tillhör du Sektionen för Informations- och Nanoteknik. Sektionerna på KTH är en del av Tekniska Högskolans Studentkår (THS) och drivs av studenterna själva. De finns till för att främja det sociala studentlivet, utveckla utbildningens kvalitet och stärka kontakten med näringslivet. De anordnar aktiviteter som pubar, resor, sittningar, baler, spelkvällar, idrottsaktiviteter, studiecirklar och bokklubbar. Utöver sektionerna finns det även flera olika kårföreningar för idrott, spex, event, karriär eller olika sociala specialintressen.

Läs mer om studentlivet på KTH på THS webb

Sektionen för Informations- och Nanotekniks hemsida

THS anordnar även en studentmottagning för nyantagna studenter under augusti månad. Mottagningen är till för att du ska få lära känna dina kurskamrater och få goda förutsättningar för ett bra studie- och studentliv.

Läs mer om frivilliga studentmottagningsveckor

Intervjufilm med en student från Informationsteknik

Här får ni träffa Johanna som läser tredje året på civilingenjörsprogrammet inom Informationsteknik.

Internationella möjligheter

KTH erbjuder många möjligheter till utlandsstudier. Att genomföra en del av dina studier utomlands är en chans att spetsa ditt CV, upptäcka världen och få vänner för livet. Det är enkelt att läsa delar av utbildningen utomlands eftersom många kurser inom området ges på engelska vid utländska universitet. Utbildningen har en flexibel utbildningsplan under år tre vilket gör det lättare att göra ett utbyte redan på kandidatnivå. Du kan sedan även göra ett utbyte på masternivå under år fyra eller fem. Du kan även göra examensarbete på ett europeiskt företag eller en fältstudie i ett utvecklingsland.

Du har också möjlighet att läsa en längre tid vid ett partneruniversitet och få en examen både från KTH och det utländska universitetet. En dubbel civilingenjörsexamen är väldigt meriterande och öppnar ännu fler dörrar för en internationell karriär. 

Utlandsstudier under programstudierna

Läs om dubbel civilingenjörsexamen

Vad tycker studenter om utbildningen?

Läs intervjuer och ta reda på vad studenter från utbildningen tycker om sin tid på KTH. Du kan också ställa frågor till KTH-studenter från många olika utbildningar. Passa på att ställa alla frågor du har om exempelvis kursinnehåll och studentliv eller om du har frågor kring jobbet som ingenjör.

Studenter berättar

Studenter med datorer.

Anmälan, steg för steg

Här är en beskrivning av hur du gör för att söka till KTH. Dessutom; mer om antagning, urval och behörighet.

Två campus

På KTH finns det fem strategiskt placerade campus och dina studier koncentreras till två av fem.

KTH Campus

KTH Kista

Kontakta oss

Har du frågor om studier eller om studentlivet på KTH tveka inte att kontakta oss.

Vi hjälper dig med svar och ger dig informationen du behöver.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2024-03-06