Till innehåll på sidan

Kurser och masterprogram, Informationsteknik 300 hp

Här kan du läsa en kort sammanfattning av respektive årskurs på civilingenjörsutbildningen i informationsteknik. Du kan även få en översikt av de kurser och årskursindelning som utgör programmet via vår kurs- och programkatalog.

En kort presentation om Informationsteknik

Medverkande Peter Sjödin, programansvarig. Filmen fokuserar på att besvara frågor om utbildningen.

Civilingenjörsutbildningen i Informationsteknik är fem år lång, men utbildningen är uppdelad i två steg. De tre första åren läser alla studenter ett och samma kandidatprogram för att sedan under de två sista åren välja ett masterprogram. När du är färdig med dina fem år blir du civilingenjör.

Kurserna är antingen obligatoriska, villkorligt valfria eller valfria. För årskurs 1-3 finns två grupper av villkorligt valfria kurser; matematik-naturvetenskap (”MatNat-blocket”) och kurser centrala för teknikområdet (”IT-blocket”). För att uppfylla examenskraven behövs ett visst antal poäng inom respektive block. Som valfria kurser finns möjlighet att läsa de språkkurser som KTH erbjuder. Information om språkkurserna finns på kth.se/language .

Årskurs 1

Första året får du grundläggande kunskaper inom områdena elektronik och datorteknik, programvaruteknik, datalogi och matematik, som resten av utbildningen bygger vidare på. Du får också en inblick i din framtida yrkesroll.

Kurslista årskurs 1 (Kurs- och programkatalog)

Årskurs 2

Under året fördjupar och breddar du dina kunskaper och målet är att du ska förstå hur produkter och system inom informationsteknik fungerar, men också kunna utveckla system själv. De två första årens kunskaper tillämpar du i ett projekt där du väljer att antingen utveckla ett mjukvarusystem eller att bygga en autonom robot.

Kurslista årskurs 2 (Kurs- och programkatalog)

Årskurs 3

Årskurs 3 erbjuder dig stor valfrihet genom att du får välja ur ett brett utbud av kurser inom informationsteknik men också inom ekonomi, ledarskap, juridik och entreprenörskap. Vad du väljer styrs bland annat av vilket masterprogram du vill följa under dina två avslutande år.

Examensarbete för kandidat 15 hp grundnivå är obligatoriskt under vårterminen.

Kurslista årskurs 3 (Kurs- och programkatalog)

Årskurs 4-5

De två sista åren på civilingenjörsutbildningen utgörs av ett masterprogram som formar din specialistinriktning som ingenjör. Bredden på informationsteknikprogrammet gör att du kan välja masterprogram inom många ämnesområden. Samtliga nedan listade masterprogram leder till en civilingenjörsexamen.

Valbara masterprogram

* Särskilda kurskrav gäller

Utbudet av masterprogram kan komma att revideras. Aktuell lista över masterprogram finns på KTH:s programwebb för respektive läsår.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2024-02-05