Hoppa till huvudinnehållet

Jämför utbildningar
Jämför fler utbildningar
Jämför fler utbildningar

Jämför KTH:s utbildningar med varandra och få en snabb överblick av utbildningarnas likheter och skillnader. Klicka dig vidare till utbildningsbeskrivningen för fördjupad information om bland annat kursinnehåll, intervjuer med studenter och kontaktinformation.

Informationsteknik 300 hp

Byt
Matematik

• Algebra och geometri
• Diskret matematik
• Envariabelanalys
• Baskurs i matematik
• Sannolikhetsteori och statistik

Fysik

• Elektromagnetism och vågrörelselära

Programmering

• Algoritmer och datastrukturer
• Programmering I

Datavetenskap

• Algoritmer och datastrukturer
• Modern mjukvaruutveckling
• Operativsystem
• Programmering II

Datorteknik

• Datorteknik, grundkurs
• Digital design
• Inbyggd elektronik
• Introduktion till datasäkerhet
• Nätverk och kommunikation

Breddande färdigheter

• Vetenskaplig litteraturanvändning
• Hållbar utveckling, ICT och innovation
• Ingenjörskunskap och ingenjörsrollen ICT

Valbar kurs eller inriktning

Valbar kurs ger möjlighet att välja olika kurser efter intresseområde. Inriktning är fördjupning inom ett område under en längre period av utbildningen. Om programmet erbjuder inriktningar listas de under diagrammet. Läs mer om inriktningar och valbara kurser i programbeskrivningen.

Projekt/Examensarbete

• Projekt inom informations- och kommunikationsteknik

Examen
Civilingenjör, kandidat, master
Längd
5 år heltid, 300 högskolepoäng
Campus
KTH Kista

Årskurs 1-3: Grundnivå

Ämnesöversikt och kurser

Klicka på eller för markören över diagrammet för mer information.
Matematik 21%
Fysik 4%
Programmering 5%
Datavetenskap 17%
Datorteknik 22%
Breddande färdigheter 9%
Valbar kurs eller inriktning 9%
Projekt/Examensarbete 13%

Årskurs 4-5: Avancerad nivå

Valbara masterprogram

(Cybersäkerhet)
(ICT Innovation)
(Inbyggda system)
(Industriell ekonomi)
(Information och nätverksteknologi)
(Interaktiv medieteknik)
(Kommunikationssystem)
(Maskininlärning)
(Medicinsk teknik)
(Programvaruteknik för distribuerade system)
(Systemteknik och robotik)

Jämför med en annan utbildning

Open program selection