Till innehåll på sidan

Kurser

Här kan du läsa en kort sammanfattning av respektive årskurs på kandidatutbildningen i Fastighet och finans. Du kan även få en översikt av de kurser och årskursindelning som utgör programmet via vår kurs- och programkatalog.

Årskurs 1

Programmet börjar med en valfri kurs under mottagningsperioden, Introduktion till matematik 1,5 hp, en repetition av den matematik som studenterna läst på gymnasiet. Mottagningen innehåller också studiebesök, datorintroduktion samt introduktion till KTH och studentsektionen. Under hösten läser studenterna grundläggande kurser inom ämnesområdet, kompletterat med kurser som ger viktiga baskunskaper, såsom matematik. Vårterminens kurser innehåller bland annat juridik och statistik, kunskaper som byggs på i senare årskurser.

Kurslista årskurs 1 (Kurs- och programkatalog)

Årskurs 2

Höstens kurser i årskurs två innehåller flera moment som berör skärningspunkten mellan ekonomi och fastigheter. Kursen Investeringsanalys består bland annat av grundläggande investeringsbedömningar och värderingar, relaterade till fastigheter. Under vårterminen kommer studenterna att läsa fördjupade kurser i juridik, som har betydelse både för fastigheter och för finanssektorn. Kursen Finansiell rapportering och analys ger studenterna verktyg som behövs för senare kurser på programmet, exempelvis i kurserna Kreditbedömning och Fastighetsvärdering.

Kurslista årskurs 2 (Kurs- och programkatalog)

Årskurs 3

Höstens kurser på programmet är de sista som är obligatoriska för studenterna. Marknadsföring och ledarskap är viktiga områden under hösten, liksom ytterligare fördjupade studier kring Ekonomisk fastighetsförvaltning och Speciell fastighetsrätt.

Under våren har studenterna möjlighet att välja fördjupning inom något av områdena fastighet eller finans. För de studenter som är intresserade av en fördjupning inom finans rekommenderar vi att man läser kurserna Kapitalmarknader och finansiella instrument samt Kreditbedömning. I dessa två kurser får studenterna kunskaper om hur banker och andra finansiella aktörer bedömer projekt och företag utifrån olika typer av risker och avkastning. Fördjupningen avslutas med ett examensarbete inom finans. Fördjupningen inom fastighet består av kursen Fastighetsvärdering, tillsammans med kursen i Kreditbedömning eller Kapitalmarknader och finansiella instrument. Studenterna får i dessa kurser lära sig värdera olika typer av fastigheter. Efter kurserna skriver studenterna ett examensarbete inom fastighet.

Kurslista årskurs 3 (Kurs- och programkatalog)

Ändringar kan ske i programmet.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2020-09-10